JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Åpner lokalvalg for 16-åringer

Flere 16-åringer får stemmerett i enkelte kommuner i kommunevalget 2011. Å gjøre seg attraktiv for ungdommen kan bli en utfordring for trauste lokalpolitikere. Sola vil gå foran.
27.06.2008
12:32
16.12.2013 05:55

nina.hanssen@lomedia.no

– Det er viktig å ta ungdommene på alvor. Mange 16-åringer er like moden som 18-åringer og vi ser at mange er engasjert i lokalsamfunnet, sier ordfører Håkon Rege i Sola kommune. Han håper nå at Sola Kommune får bli pilotkommune for å teste ut stemmerett for unge og har sendt søknad til departementet.

Hjermann vil gå lenger

Barneombud Reidar Hjermann ivret lenge for forslaget om å innføre stemmerett for 16-åringer i sin forrige periode som barneombud. Da han ble utnevnt på nytt denne uka, roste han regjeringen for at de nå skal prøve dette ut. Hjermann mener det var viktig å legge til rette for politisk deltakelse hos ungdom. Han vil gi ungdommene stemmerett, først ved lokalvalg, men senere også ved stortingsvalg.

Myndighetsdebatt

Da spørsmålet om å senke stemmerettalderen ved lokalvalg ble drøftet i Stortinget for få år siden, ville flertallet opprettholde dagens stemmerettsalder på 18 år. Hovedargumentet fra flertallet var at stemmerettsalderen bør følge myndighetsalderen. I stortingsmelding om lokaldemokratiet i Norge som nylig ble presentert lanserer den rød-grønne regjeringen en prøveordning på å gi 16-åringer stemmerett. Ved neste kommunevalg skal dette testes ut i flere kommuner. Kommunal- og regionaldepartementet har ennå ikke avgjort hvilke kommuner som skal være piloter i dette prosjektet, men har hatt stor pågang fra lokalpolitikere og ikke minst lokalaviser som er nysgjerrige på dette. Det har også kommet inn en del søknader fra kommuner der et politisk flertall ønsker å la ungdommene helt ned i 16-års alder få bruke stemmeretten sin.

Sola vil gå foran

En av de som allerede har sendt inn søknad og som ivrer for at ungdommen skal få stemme, er ordfører Håkon Rege i Sola kommune. Rege mener at lokaldemokratiet kan styrkes hvis man får flere aktive ungdommer med i valgkampen og han kjenner selv flere aktive ungdommer.

– Målet vårt er at vi ønsker mer engasjement fra våre innbyggere og særlig ungdommer. Mange ungdommer deltar ivrig gjennom sine partier i valgkampen og i skoledebatter. For disse blir det ofte en nedtur når de kommer på valgdagen og ikke får stemme. Jeg er sikker på at mange ville fortsette sitt politiske engasjement hvis de også fikk stemmerett, sier han. Det ville øke valgdeltakelsen i samfunnet og det er bra for lokaldemokratiet mener han. Rege er overbevist om at 16-åringer er modne nok til å stemme.

Kunnskapsrike ungdommer

– Jeg tror de er både kunnskapsrike, engasjerte og har god forståelse for demokratiet, sier han. Dette ser han også gjennom Barn- og ungdommens kommunestyre(BUK) som gjør ekstremt mye bra politisk arbeid.

– Jeg synes egentlig de burde ha mer midler til å fordele, sier han. Rege mener det er en naturlig utvikling å senke stemmealderen. I 1913 fikk kvinnene stemmerett etter en heftig diskusjon. Nå er det ungdommenes tur. Selv møtte Rege motstad da dette var oppe i sitt kommunestyre 19.juni. Representanten fra Pensjonspartiet var veldig imot at 16-åringer skulle få stemmerett og argumenterte imot. Partigruppene delte seg også. Resultatet fra avstemningen var at 22 var for og 19 var imot, forteller han.

27.06.2008
12:32
16.12.2013 05:55