JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NAV for barn og unge?

Barneminister Anniken Huitfeldt er inspirert av NAV-reformen og skal nå sette i gang en offentlig utredning for å se på muligheten til å samordne hjelpetiltak for utsatte barn. FO-leder Randi Reese ønsker utredningen velkommen, men advarer mot et ensidig fokus på teknisk og fysisk samordning.
25.06.2008
14:17
16.12.2013 05:53

–Det er viktig at man også sørger for å ha fokus på kvaliteten i tjenesten og øke ressursene lokalt, sier Randi Reese. Forbundslederen har tatt opp spørsmålet om en bedre samordning med flere av de tidligere barneministrene og er derfor glad for at Anniken Huitfeldt nå tar tak i denne problemstillingen.

–Statsråden viser handlekraft, og jeg er glad for hun ønsker å gi barn og unge et bedre tilbud, men det er viktig at regjeringen nå også fokuserer på kvaliteten av tjenestene, sier hun.

Det var under et besøk til Nes Familiehus i Akershus denne uka at AP-statsråden røpet til VG at hun nå skulle sette i gang en utredning for å gi utsatte barn et bedre tilbud. Hovedhensikten med NAV er å samle statlige og kommunale tjenester bak en dør. Ifølge VG ønsker barneministeren nå å trekke lærdom av hvordan NAV-reformen har klart å samordne de ulike tjenestene og luftet ideen om å samle barnevern, PP-tjeneste, helsesøster og barnepsykiatri bak en dør. Det ikke er sjelden at det er de samme barna som befinner seg i de forskjellige saksmappene til barnevernet, PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien.

Kvalitetsheving

Randi Reese innrømmer at samordningen er svak i dag og at dette er en problemstilling som FO har vært opptatt av lenge.

–Jeg tror alle er enige og ser at det er et klart behov for å samordne disse tjenestene. Men det er viktig at man ikke bare ser seg blind på å samordne for enhver pris. Det er viktig å ta lærdom av effekten fra NAV-reformen også. De bør ikke bare fokusere på tekniske og geografiske samordninger, men også samtidig sikre kvaliteten i tjenestene og ikke minst styrke ressursene lokalt, sier hun. Randi Reese mener at overskrifter om en bedre samordning for barn skaper forventninger ute både av brukere men også blant de ansatte. Da er det viktig å sikre kvaliteten for å få et større handlingsrom.

– Både barnevernet, helsestasjonen, PP-tjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien er viktige hjelpeinstanser for barn. Det er press på alle disse områdene i dag, og vi ser jo at de ikke er samordnet. Vi ønsker oss øremerkede midler til kommunene til minst 400 nye sosialfaglige stillinger i år og minst 400 stillinger til neste år, sier hun. Særlig mener Randi Reese det er viktig at det kommunale barnevernet styrkes.

–Over 40.000 barn i Norge får i dag hjelp av barnevernet og vi ser stadig en økning. Flere foreldre henvender seg nå til barnevernet og barnevernet bør rustes opp for å møte disse familiene som trenger hjelp, sier hun. Men Reese ser også at helsestasjonene bør få mer ressurser.

Ulike modeller

FO har vært opptatt av NAV-reformen og hvordan denne slår ut lokalt. Blant annet har de særlig vært opptatt av hvordan kommunene velger å organisere sine NAV-kontor. De har sett Barnevernet på enkelte steder er en del av NAV. FO har uttrykt bekymring for at NAV-kontorer kan få en ledelse uten barnevernfaglig kompetanse og fryktet at barnevernet da kunne komme i skyggen av andre oppgaver.

Randi Reese sier at det er de lokale tillitsvalgte vet best hvordan dette fungerer i praksis. Det er valgt ulike modeller på hvordan man kan organisere dette: Enten som en egen tjeneste i den kommunale organisasjon, som en del av naturlige nære samarbeidspartnere i kommunen, som et interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner eller som en del av NAV-kontoret.

Randi Reese minner om at det er tenkt mange gode tanker om å samordne tjenestene lokalt og at det finnes gode eksempler på slike ordninger som fungerer i dag.

–Vi har sett at en del kommuner og bydeler har etablert tverr-faglige team som fungerer svært godt, sier hun.

25.06.2008
14:17
16.12.2013 05:53