– Et uavhengig ombud

Reidar Hjermann fortsetter som barneombud. Det er en løsning som kan gi ro rundt denne viktige stillingen, mener FOs 2. nestleder Kjetil A. Ostling.
20.06.2008
12:09
16.12.2013 05:50

solfrid.rod@lomedia.no

– Reidar Hjermann har vist sin uavhengighet ved å ha utfordret barnepolitikken til to ulike regjeringer. Hans barnefaglige kompetanse har også kommet til sin rett i ulike sammenhenger, fastslår Kjetil A. Ostling.

– Det er grunn til å tro at denne løsningen vil føre til den roen som ombudet og det kontoret trenger nå for å ta tak i viktige utfordringer.

Reidar Hjermann ble i februar vraket til fordel for Ida Kraby etter fire år i stillingen. Det var denne utnevnelsen som felte daværende barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen, og stillingen som barneombud har stått ledig siden.

Reidar Hjermann fikk aldri noen forklaring på hvorfor han ble forbigått. Etter at Tone Fløtten, som er barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldts sjef på Fafo, dukket opp på søkerlisten, har det på nytt vært spekulert i hvorfor sterke krefter så gjerne vil bli kvitt Hjermann.

Aftenposten skriver i dag at Hjermann fra dag en i ombudsstillingen har hatt et vanskelig og konfliktfylt forhold til ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, Haktor Helland.

Kjetil A. Ostling har tidligere uttrykt bekymring for all den uro som har vært rundt barne- og likestillingsministeren og barneombudet, begge stillinger av stor betydning for barn og unge. I dag er han lettet over regjeringens valg.

– Nå får vi et ombud FO kjenner fra før og allerede har et samarbeid med. Jeg ser lyst på å ta opp igjen samarbeidet med Reidar Hjerman, sier Ostling.

20.06.2008
12:09
16.12.2013 05:50