Ja tross tapte krav

Pengene flyter i tariffoppgjøret. Tross tapte hovedsaker, har FO-medlemmene vedtatt kommuneoppgjøret.
18.06.2008
15:58
16.12.2013 05:47

Både hovedoppgjøret i Oslo og resten av kommunene (KS-området) er vedtatt av medlemmene i en uravstemning. Rundt en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene i begge områdene deltok i avstemningen. Ganske nøyaktig tre fjerdedeler av stemmene i begge områdene er ja-stemmer.

Dermed har 25 prosent av medlemmene godkjent tariffoppgjøret på vegne av medlemsmassen i KS-kommunene Oslo kommune.

Ja-et kommer til tross for at FO ikke fikk gjennom hovedkravene sine i hovedoppgjøret: 16 års lønnsstige, lønnsutjevning med lærerne, dekking av etterslepet til privat sektor og fast uttelling for videreutdanning.

– Det er alltid vanskelig å være misfornøyd i et oppgjør med så mye penger, sier landsstyrerepresentant Geir Johannesen i FO Hordaland.

– Det er ikke til å underslå at det er viktig for folk å få mer penger i pungen.

Johannesen kan ikke se at LO Kommune lyktes i å ta igjen etterslepet til privat sektor, med de til dels store lokale oppjusteringene som nå kommer i NHO-området. Når det gjelder å ta igjen lærerne, ser det ut til at de andre høgskolegruppene bare har lyktes marginalt.

Urettferdig for høgkoleguppene

– Problematisk for oss er det at Fagforbundet fikk gjennom kravet sitt om 300.000 i minstelønn for dem med 20 års ansiennitet, samtidig som vi høgskolegruppene ikke fikk gjennom kravet om 16 års lønnsstige, sier Johannesen.

Takket være UNIO-streiken har dessuten lærerne fått lovnader fra den kommunale arbeidsgiverforeningen KS om fortsatt god lønnsutvikling i kommende oppgjør. FO-leder Randi Reese gikk derfor ut i Dagens Næringsliv og kritiserte lærerstreiken for å være usolidarisk.

Siden så få deltok i avstemningen, måtte LO-sekretariatet godkjenne anbefalingen fra FOs arbeidsutvalg. Geir Johannesen mener diskusjonen som Reeses utspill avstedkom under landsstyremøtet tok tid og oppmerksomhet vekk fra debatten rundt det anbefalte forhandlingsresultatet.

– Det er så klart problematisk at bare en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene brukte stemmeretten under uravstemningen, sier han.

– Vi fra Hordaland har påpekt det vi ser som svakheter i oppgjøret. Men jeg er selvfølgelig glad for at FOs medlemmer er fornøyd med det arbeidet som er gjort.

Les om uttelling for ansatte i: Oslo kommune og øvrige kommuner (KS)

Se også anbefalt resultat i: Staten og Spekter/helseforetakene

18.06.2008
15:58
16.12.2013 05:47