JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO får støtte fra Helsetilsynet

Helsetilsynet ønsker i likhet med FO at barnevernpedagoger og sosionomer skal få autorisasjon. – Veldig gledelig, sier FO-leder Randi Reese.

Statens Helsetilsyn har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de ber om at barnevernpedagoger og sosionomer blir autorisert. Det betyr viktig støtte for FO, som i mange år har vært opptatt av spørsmålet. Randi Reese oppfatter dette som en anerkjennelse av det arbeidet FO har gjort i saken. – Når Helsetilsynet sier autorisasjon er viktig både for brukernes sikkerhet og for å sikre faglig forsvarlige tjenester, må det veie tungt, mener Randi Reese.

-- Ikke mål i seg selv

Helsetilsynet skriver i brevet blant annet at det er naturlig å vurdere autorisasjon av sosialpersonell ettersom 27 grupper helsepersonell allerede er autorisert. Helsetilsynet ønsker imidlertid ikke at sosionomer og barnevernpedagoger skal inn under helsepersonelloven.

For Randi Reese og FO er det ikke vesentlig at autorisasjon skal forankres i helsepersonelloven. – Den vanlige veien til autorisasjon har vært igjennom helsepersonelloven. Men det viktigste er at det finnes en sikkerhetsforanstaltning som beskytter mennesker som trenger hjelp. Det har ikke vært et mål i seg selv for FO at det må skje gjennom helsepersonelloven, sier Reese til Fontene.

Sikkerhetsforanstaltning

Helsetilsynet skriver at autorisasjonsordninger er et virkemiddel som skal ha direkte betydning for brukeres sikkerhet ved at autorisasjonen kan fratas personell som opptrer på en måte som kan ha skadelige følger for brukere. «Muligheten til å frata autorisasjon er en ytterligere sikkerhetsforanstalting som samfunnet har valgt for å beskytte mennesker når de er pasienter. Etter vår vurdering har barnevernets og sosialtjenestens brukere det samme behovet for beskyttelse», skriver Helsetilsynet. Helselovgivningen krever at tjenester skal være faglig forsvarlige og vurderer hendelser i forhold til dette kravet. Dette arbeidet er med og klargjør hva som er alminnelig god praksis, eller riktig kvalitet i yrkesutøvelsen til det yrkesgrupper det gjelder, mener Tilsynet. -- Vi har arbeidet lenge for å få autorisasjon, og dette brevet markerer at vi er kommet er et godt skritt videre, sier Randi Reese.