JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Styrker Spekter-tillitsvalgte

FO-tillitsvalgte i Spekter helse sliter med for lite frikjøp, og mener FO ikke klarer å markere seg på foretaks- og regionnivå. For å bøte på dette skal det nå prøves ut en ordning med en koordinerende organisasjonstillitsvalgt i Helse Sør-øst.
11.06.2008
13:46
16.12.2013 05:40

solfrid.rod@lomedia.no

Over halvparten av hovedtillitsvalgte og foretakstillitsvalgte oppgir for lite frikjøp som hinder for å ivareta FO-medlemmene godt nok. Dette kommer fram i en QuestBack-undersøkelse om FO-organisering i Spekter helse.

Åtte av ti opplever en problematisk tidsklemme i rollen som tillitsvalgt og i rollen som fagperson. Lav FO-aktivitet blant medlemmene og store geografiske avstander er andre utbredte utfordringer. Noen færre melder om arbeidsgivers holdning til tillitsvalgte, liten støtte fra FO sentralt og mangelfullt skoleringstilbud.

Ikke med på beslutningene

Debatten om hvordan FO skal komme mer på banen i helseforetakene- og regionene, særlig i den aller største, har pågått en god stund.

– Noe av problemet for FO er at forbundet favner så vidt. Vi jobber på mange arenaer og mener noe om alt, det er ikke lett når vi er så få til å administrere det hele. Dette kan få fatale følger for brukere og medlemmer. Når det for eksempel blir bestemt at sykehusene skal spare inn titalls millioner kroner, er vi ikke med på beslutningen om hvordan dette bør gjennomføres, sa fylkessekretær i Oslo Svein Woldsund til Fontene i januar i år.

Trenger en hauk

Landsstyret i februar diskuterte om det skulle opprettes en stilling eller en koordinerende tillitsvalgtfunksjon der og da, men flertallet ønsket å sende saken til utredning i organisasjonsutvalget. Da saken var oppe igjen på forrige ukes landsstyremøte, var flere representanter kritiske til utredningen, som de mente ikke tar stilling til viktige spørsmål om hvordan valget skal foregå, hvordan spleiselaget skal organiseres og hva som skjer dersom en eller flere avdelinger ikke vil bidra.

Rigmor Hogstad fra Oslo var misfornøyd med at forslaget om en ansatt i stedet for en tillitsvalgt ikke var utredet.

– Vi trenger en hauk som kan overvåke og formidle informasjon til foretakstillitsvalgte. Med informasjon mener jeg silet informasjon, sa Hogstad, med henvisning til de enorme mengdene informasjon tillitsvalgte må forholde seg til.

Hogstad mener mange spørsmål er uavklart og frykter at den koordinerende organisasjonstillitsvalgte kan få følelsen av å operere i et vakuum.

Ingen nye stillinger

Bente Bakken Rasmussen fra Aust-Agder argumenterte også for at koordinatorfunksjonen burde ivaretas av en ansatt. Gjennom utlysning av en stilling vil vi kunne få tak i den hauken vi trenger, mente hun.

Ivar Kvadsheim fra FO Rogaland advarte mot at landsstyret gir seg inn på å opprette nye stillinger, noe han mente ville føre til tilsvarende krav i andre sammenhenger. Fra FO-ledelsen ble det opplyst at det for tiden foretas en gjennomgang av ansatte-ressurser, og at det ikke er aktuelt å opprette nye stillinger mens kartleggingen pågår.

Skal evalueres

AUs forslag ble likevel vedtatt, med enkelte tillegg. AU er pålagt å sende høringsnotat om valg, organisering, økonomi, styring og lokalisering til de 10 involverte FO-avdelingene og de 15 foretakstillitsvalgte. FO sentralt innkaller disse til et møte der det eventuelt velges en koordinerende organisasjonstillitsvalgt. Frikjøpet av denne dekkes av sentrale OU-midler de første tre månedene. Fra 2009 anbefaler landsstyret at avdelingene i Helse Sør-Øst må budsjettere frikjøpet i tråd med avtalt kostnadsfordeling.

Ordningen skal evalueres våren 2009 med tanke om den også kan være hensiktsmessig i andre helseregioner.

Utydelig på helsepolitikk

FO-tillitsvalgte i Spekter Helse sier i QuestBack-undersøkelsen at de ikke synes FO er tydelige nok i helsepolitiske spørsmål. Mange mener de får for lite informasjon om FOs standpunkter, og de tror ikke FO forstår hvilket tempo helsepolitiske beslutninger tas i.

Det etterlyses et større engasjement for å synliggjøre verdien av sosialfaglig kompetanse i helsevesenet. Undersøkelsen viser også at de Spekter-tillitsvalgte er misfornøyde med Fontenes dekning av helsepolitikken.

11.06.2008
13:46
16.12.2013 05:40