JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslo kommune haler innpå

Rammen på 6.39 prosent i tariffoppgjøret i Oslo kommune var høyere enn rammene for KS og staten. – Det betyr at vi begynner å ta igjen etterslepet som finnes internt i offentlig sektor, sier Rigmor Hogstad som er leder for FO Oslo.
27.05.2008
11:42
16.12.2013 05:25

Oslo har over tid hatt en dårligere lønnsutvikling i forhold til KS og staten, noe som har vært vanskelig å svelge for FOere med studielån og høy husleie. Hogstad mener derfor det er svært viktig at denne utviklingen nå kan være i ferd med å snu.

Alle i Oslo får 13100 kroner i lønnstillegg, mens de som ligger over lønnstrinn 44 får en økning på 3.4 prosent. Flertallet av FOs medlemmer i Oslo har en lønn mellom lønnstrinn 35 og 40.

I tillegg til det generelle tillegget er det satt av en pott på 1 prosent av lønnsmassen til sentrale justeringer. Det tilsvarer 5350 kroner pr. årsverk. – Det er mye penger, og det er lagt føringer om at utdanningsgruppene skal prioriteres. Det blir en ny runde forhandlinger hvor vi skal konkurrere med andre utdanningsgrupper som f. eks. sykepleiere, ergoterapeuter, førskolelærere og lærere om denne potten. Vi har sterke forventninger om uttelling på de viktigste lønnsrammene og stillingene, sier Rigmor Hogstad. Hun synes det er positivt at kommunen fokuserer på utdanningsgruppene når det gjelder sentrale justeringer, men presiserer at dette ikke vil gi løsning på alle problemer.

– Og vi er misfornøyde med at justeringene ikke er en del av forhandlingsløsningen slik at medlemmene kunne ta stilling til resultatet i uravstemningen, sier hun.

Presset potten nedover

Kommunens ønske om å ta visse grupper helt ut av lønnssystemet fikk ikke gjennomslag, noe Hogstad er svært fornøyd med. Betingelsen var at det skulle settes av penger til en stor lokal pott. – Vi klarte å presse størrelsen på potten nedover slik at det ble mer til generelle tillegg og sentrale justeringer, sier Rigmor Hogstad tilfreds.

Den lokale potten er på 1.4 prosent, som tilsvarer 9987 kroner pr. årsverk. Forhandlingsresultatet for denne potten blir gyldig fra 1. juli, mens de andre økningene vil være gyldige fra 1. mai.

– Vi klarte også å forhindre at kommunen fikk forverret sykelønnsrettigheter og endringer i overtidsbestemmelsene. Kommunen ønsket å samle opp alle overtidsminutter slik at det først ville bli overtidsbetaling når det var samlet opp 30 minutter i stedet for hver påbegynte halvtime som i dag. Vi synes det ville vært smålig av kommunen å spare penger på det, sier Hogstad.

Veiledning

– Dessuten er vi fornøyde med at det kom inn i særbestemmelsene en formulering knyttet til veiledning, hvor det står at kommunen anerkjenner viktigheten av veiledning, sier hun. Dette er en slags ”programerklæring” som gir lokale tillitsvalgte mulighet til å ta opp spørsmål om veiledning og kompetanseutvikling. FO Oslo har brukt seks år på å få inn denne formuleringen, og nå gjelder det å smi videre ved neste oppgjør. – Den er ikke ideell. Målet er tariffestet rett til veiledning, og vi er på vei, sier Rigmor Hogstad.

27.05.2008
11:42
16.12.2013 05:25