JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Grenser for idealisme

Er ikke meklingsresultatet klart midnatt torsdag, tas FO-ere i staten og fire kommuner ut i streik.
19.05.2008
15:43
16.12.2013 05:17

Sluttspurten begynte i dag i meklinga for offentlig sektor. Arbeidstakere og arbeidsgivere står langt fra hverandre. Både i staten og i kommunene ble det brudd etter at arbeidsgiverne la inn lønnsbud som «bare» tilsvarte oppgjøret i privat sektor. De viste lite vilje til å trekke inn lønnsetterslepet i offentlig sektor fra tidligere oppgjør.

Er ikke meklingsresultatet klart innen midnatt torsdag 22. mai, truer LO og FO med streik fra klokka 06:00 fredag 23. mai.

Krever realistisk lønn

I Larvik står 20 FO-ere i sosial- og barneverntjenesten streikeklare, inkludert lederen i barnevernet.

– Det viktigste for oss er størst mulig sentrale tillegg. Arbeidsgivers ønske om mest mulig lokale tillegg, bryter med likhetsprinsippet, sier hovedtillitsvalgt for FO i Larvik, Astrid Aasheim.

Medlemmene i barnevernet opplever stadig at nye kolleger som de bruker tid og ressurser på å lære opp, søker seg videre til jobber i staten til bedre betalt jobb.

– Skal de beholde kompetente folk i det kommunalt barnevernet, må kommunene gi uttelling for utdanning og ansiennitet, sier Aasheim.

– Den tiden er forlengst over da vi gjorde en jobb utelukkende av idealistiske grunner.

Fattet streikevilje

I Asker har FO varslet plassfratredelse for 22 medlemmer. Det omfatter blant andre FO-ere ansatt i flyktningtjenesten og rusforebyggende botiltak. For de sistnevnte har det allerede kommet inn søknad om dispensasjon. På Nav står ti medlemmer på streikelista.

– De samme sakene er viktigst for oss som for kollegene ellers i landet: Økt grunnlønn og 16-årig ansiennitetsstige istedenfor 10. Det er viktig å komme opp på samme nivå som lærerne og andre kommuneansatte med like lang utdanning, sier plasstillitsvalgt i sosialtjenesten i Asker, Eirik Søberg.

Han tror ikke medlemmene roper hurra ved tanken på streik.

– Men streikeviljen er sterk hvis ikke meklingsresultatet blir bra nok.

En eventuell streik vil i første omgang omfatte FO-medlemmer ved følgende arbeidsplasser:

Kommunene:

– Bergen kommune: 44 FO-medlemmer ved Åsane sosialkontor og Årstad barneverntjeneste

– Asker kommune: 24 FO-medlemmer i sosialseksjonen og Nav (kommunal del)

– Larvik kommune: 20 FO-medlemmer i sosial- og barneverntjenesten

– Oslo kommune (eget tariffområde): 22 FO-medlemmer i Bydel gamle Oslo

Staten: LO Stat, som forhandler på vegne av FO-ere i staten, har varslet streikeuttak for rundt 2700 LO-organiserte. Det omfatter FO-ere ansatt ved:

– Nav-direktoratet (Oslo)

– Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir, Oslo)

– Bufetat sine regionkontor inkludert fagteam (men unntatt familievernkontorene) i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø

– Kriminalomsorgens regionkontorer i Oslo, Bergen og Trondheim

– Høgskolene i Oslo, Bergen og Trondheim

19.05.2008
15:43
16.12.2013 05:17