Grenser for idealisme

Er ikke meklingsresultatet klart midnatt torsdag, tas FO-ere i staten og fire kommuner ut i streik.
19.05.2008
15:43
16.12.2013 05:17

Sluttspurten begynte i dag i meklinga for offentlig sektor. Arbeidstakere og arbeidsgivere står langt fra hverandre. Både i staten og i kommunene ble det brudd etter at arbeidsgiverne la inn lønnsbud som «bare» tilsvarte oppgjøret i privat sektor. De viste lite vilje til å trekke inn lønnsetterslepet i offentlig sektor fra tidligere oppgjør.

Er ikke meklingsresultatet klart innen midnatt torsdag 22. mai, truer LO og FO med streik fra klokka 06:00 fredag 23. mai.

Krever realistisk lønn

I Larvik står 20 FO-ere i sosial- og barneverntjenesten streikeklare, inkludert lederen i barnevernet.

– Det viktigste for oss er størst mulig sentrale tillegg. Arbeidsgivers ønske om mest mulig lokale tillegg, bryter med likhetsprinsippet, sier hovedtillitsvalgt for FO i Larvik, Astrid Aasheim.

Medlemmene i barnevernet opplever stadig at nye kolleger som de bruker tid og ressurser på å lære opp, søker seg videre til jobber i staten til bedre betalt jobb.

– Skal de beholde kompetente folk i det kommunalt barnevernet, må kommunene gi uttelling for utdanning og ansiennitet, sier Aasheim.

– Den tiden er forlengst over da vi gjorde en jobb utelukkende av idealistiske grunner.

Fattet streikevilje

I Asker har FO varslet plassfratredelse for 22 medlemmer. Det omfatter blant andre FO-ere ansatt i flyktningtjenesten og rusforebyggende botiltak. For de sistnevnte har det allerede kommet inn søknad om dispensasjon. På Nav står ti medlemmer på streikelista.

– De samme sakene er viktigst for oss som for kollegene ellers i landet: Økt grunnlønn og 16-årig ansiennitetsstige istedenfor 10. Det er viktig å komme opp på samme nivå som lærerne og andre kommuneansatte med like lang utdanning, sier plasstillitsvalgt i sosialtjenesten i Asker, Eirik Søberg.

Han tror ikke medlemmene roper hurra ved tanken på streik.

– Men streikeviljen er sterk hvis ikke meklingsresultatet blir bra nok.

En eventuell streik vil i første omgang omfatte FO-medlemmer ved følgende arbeidsplasser:

Kommunene:

– Bergen kommune: 44 FO-medlemmer ved Åsane sosialkontor og Årstad barneverntjeneste

– Asker kommune: 24 FO-medlemmer i sosialseksjonen og Nav (kommunal del)

– Larvik kommune: 20 FO-medlemmer i sosial- og barneverntjenesten

– Oslo kommune (eget tariffområde): 22 FO-medlemmer i Bydel gamle Oslo

Staten: LO Stat, som forhandler på vegne av FO-ere i staten, har varslet streikeuttak for rundt 2700 LO-organiserte. Det omfatter FO-ere ansatt ved:

– Nav-direktoratet (Oslo)

– Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir, Oslo)

– Bufetat sine regionkontor inkludert fagteam (men unntatt familievernkontorene) i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø

– Kriminalomsorgens regionkontorer i Oslo, Bergen og Trondheim

– Høgskolene i Oslo, Bergen og Trondheim

19.05.2008
15:43
16.12.2013 05:17