Unge ofre for feilslått politikk

Den politiske vridningen mot kortere institusjonsopphold gjør vondt verre for unge med rusproblemer. Skal barneverninstitusjonene ha reell mulighet til å hjelpe, må ungdommene plasseres langt tidligere i ruskarrieren, viser en ny undersøkelse.
07.05.2008
11:12
16.12.2013 05:08

solfrid.rod@lomedia.no

Stadig flere av dem som bor på barneverninstitusjoner har omfattende rusproblemer. Og jo tyngre rusproblematikk, jo vanskeligere er det for hjelpeapparatet å bistå med overgangen fra barnevern til egen bolig. Dette kommer fram i undersøkelsen «Den sårbare overgangen – om å flytte fra barneverninstitusjon til egen bolig», utført av Kirkens Sosialtjeneste.

Problemene vokser

Politikernes satsning på kortere institusjonsopphold og mer tiltak i nærmiljøet fører til at ungdommene plasseres på institusjon seinere nå enn før. Mens diverse tiltak i nærmiljøet prøves ut, rekker rusproblemene å bli tyngre og dermed enda vanskeligere å behandle.

Et lengre institusjonsopphold med relasjonsbygging som bærende element i behandlingen er avgjørende for å klare overgangen fra barneverninstitusjon til egen bolig. Det mener både fagfolk og de unge selv. Slik det er nå, preges deres hverdag av det motsatte: Korte og avbrutte behandlingsopphold.

Må komme tidligere

Hjelpeapparatet opplever maktesløshet og mangler virkemidler og rutiner for å håndtere denne gruppa. Skal barneverninstitusjonene ha reell mulighet til å hjelpe unge rusmisbrukere, må de plasseres på et langt tidligere tidspunkt i ruskarrieren, heter det i rapporten. Den er ført i pennen av Monika Alvestad Reime.

Hun er sosionom, har mastergrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap og har mange års erfaring som miljøterapeut ved Styve Gard kollektivet.

07.05.2008
11:12
16.12.2013 05:08