Færre vil bli barnevernpedagoger

Nedgang i søkningen til høyere utdanning har stoppet opp. Men færre søker om opptak til barnevernpedagog- og sosionomstudiene, viser tall fra Samordna Opptak (SO).
24.04.2008
16:01
16.12.2013 04:55

92500 søknader om studieplass kom inn til Samordna Opptak i år. Det er samme antall som i fjor, og nedgangen i søknader om studieplass er dermed stoppet opp.

2.8 prosent flere søker seg til vernepleiestudiet som første valg. Totalt var det 1454 søkere til vernepleierutdanningene i år.

Men over 17 prosent færre søkere har barnevernpedagogstudiet som førstevalg i år enn i fjor, totalt 1766. 9.4 prosent færre har sosionomstudiet som førstevalg (1986).

24.04.2008
16:01
16.12.2013 04:55