JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Privat barnevern kjemper om turnus

Aleris Ungplan-direktør Erik Rune Sandøy er enig med tillitsvalgte i privat barnevern om at langturnus virker. Så var det lønna, da...
31.10.2013
08:02
13.12.2013 20:51

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

De fleste private barnevernsinstitusjonene har strukket langturnus lenger enn de statlige. Det betyr flere døgn på jobben per år, uten at lønna er vesentlig høyeer enn i statens egne institusjoner. Vi spurte ansatte og ledelse hva de tror skjer under Solberg & Co.

Aleris: – Kjenner presset

NHO er skarpt på banen for å få til noe med turnusen i institusjonene, sier Erik Erstad, landstillitsvalgt for de over 80 FO-medlemmene i Aleris Ungplan & BOI.

Selskapet er det største blant dem som utøver barneverntjenester på oppdrag fra staten, gjennom rundt 60 bofellesskap og institusjoner landet over. FO er for tiden i forhandlinger om nytt tarifframmeverk etter at Aleris i fjor meldte seg inn i NHO, den største av arbeidsgiverorganisasjonene i privat sektor.

Erstad tror lengre turnuser vil presse seg fram under den borgerlige regjerningen.

– Den nye regjeringen vil trolig vende et mer lyttende øre til NHO, sier han.

Venter tøffere forhandlinger

Fra før har de ansatte i Aleris 3-7 4-7-turnus. Denne typen langturnus kom på plass takket være en midlertidig forskrift til arbeidsmiljøloven som den siste Bondevik-regjeringen innførte.

Den gir institusjoner med medleverordninger lov til å bruke lange arbeidsperioder som del av i miljøarbeidet. Det skal gi tettere oppfølging av barn og ungdom. Samtidig må de ansatte bo lange tidsstrekk på ganske krevende arbeidsplasser.

Blir det større åpning for å tøye turnusen, kan det dessuten bety mer tid på jobben uten at det dekkes inn tilsvarende med lønn, frykter Erik Erstad.

Slik virker markedskreftene. Arbeidsgiver vil ha oss til å jobbe mer for lavere pris. De tøyer forskriftene maksimalt. Vi vil det motsatte.

Får nok jobbsøkere

Erik Rune Sandøy var for 22 år siden med og grunnla det som ble Norges første private barnevernselskap, Barnevernsenteret. I dag er sosionomen administrerende direktør i Aleris Ungplan & BOI as, den største private leverandøren av barneverntjenester.

Hva gjør lange turnuser til rette løsning for framtidens barnevern?

– All erfaring, ikke minst tilbakemeldinger fra barna selv, viser at kontinuitet, forutsigbarhet og faste kontaktpersoner er avgjørende for å skape trygge rammer. Når turnusordningen legger til rette for disse prinsippene og medarbeiderne er fornøyde, da får vi gode resultater i barnevernet.

Ansatte i Aleris må tilbringe flere døgn på arbeidsplassen enn kolleger i staten for å oppnå omtrent samme årslønn. Har dere planer om å øke lønna for å tiltrekke dere dyktige fagfolk?

– Vår turnusordning gir faglig gode fremskritt for barna, og vi opplever i dag stor pågang fra kvalifiserte miljøarbeidere som ønsker å jobbe i Aleris Ungplan & BOI. Vi tror det er et tegn på at engasjerte fagfolk ønsker å arbeide i et system som gjør det mulig å utøve miljøarbeid som lykkes.

Fossumkollektivet: – Langturnus virker

Stiftelsen Fossumkollektivet, en barnevernsinstitusjon med hovedkvarter i Spydeberg, har en enda lengre turnus enn Aaleris: De ansatte er på arbeid fra sju til 14 døgn i strekk. Sett bort fra ferier tilbringer de ansatte godt over halvparten av livet på arbeidsplassen.

– Vi ønsker gjerne å fortsette med 7-7-turnus. Med den nye regjeringen forventer vi at medleverforskriften skaper fortsatt rom for dette, sier plasstillitsvalgt for FO ved avdeling Spydeberg, Jofrid Saugestad.

Hva er bra med såpass utvidet turnus?

– Kontinuiteten i arbeidet med ungdommene. Vi får jobbet mye bedre med prosesser og kommer tettere på dem når det ikke er så mange skifter.

Aberia: – Fjerde dagen er tøff

FO-tillitsvalgt Rune Aadalen i østfoldbaserte Aberia Oppvekst og Utvikling as er spent på hva den nye regjeringen gjør med medleverforskriften. Medleverskapet er riktig av hensyn til ungdommene, mener han.

Samtidig er det tøft for medlemmene mine å jobbe tett med unge med mye utagering og rømninger. Etter å ha vært på jobb fra torsdag morgen til søndag kveld er man ganske sliten. Det spørs om en klarer å være like klar i hodet det siste døgnet av turnusen.

Flere av medlemmene i Aberia vil over på turnusen som er vanlig i statens institusjoner, nemlig 2-7 3-7. En slik turnus ville betydd 30 færre døgn tilbrakt på arbeidsstedet per år, ifølge Fontenes beregning.

Krever lønnsuttelling

– Den nye regjeringen er opptatt av mer privatisering i barnevernet. Det er med på å sikre arbeidsplassene våre, men det krever av oss FO-ere at vi tar tak i arbeids- og lønnsforholdene, sier Aadalen.

Medlevertillegget som de fleste private institusjoner betaler ansatte på toppen av grunnlønna, kompenserer ikke for tiden de ansatte tilbringer på arbeidsplassen gjennom året, mener Aadalen.

– Vi vil gjerne beholde medleverturnusen, men hovedkravet vårt er at vi skal opp på statlig tariff. Grunnlønna vår er altfor lav.

– Nå er det slik at privat barnevern eksisterer og vil sannsynligvis få det godt under den nye regjeringen. Vi håper at vi blir tatt godt vare på av FO og at vi kan være trygge på at vi har forbundets støtte.

31.10.2013
08:02
13.12.2013 20:51