JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Huitfeldt foregriper

Anniken Huitfeldt foregriper konklusjonene til en ekspertgruppe som hun selv nylig har nedsatt for å se på utdanning til barnevernet, mener FOs Kjetil A. Ostling.
16.04.2008
11:50
16.12.2013 04:46

Andre nestleder i FO Kjetil A. Ostling tar forbehold om Huitfeldt er riktig sitert, og mener i så fall uttalelsene til Huitfeldt i gårsdagens Dagsavis er uheldige. Ekspertgruppa skal se på utdanningene til barnevernet og ledes av pedagogikkprofessor Edvard Befring. Flere forskningsrapporter har pekt på manglende samsvar mellom fokus i utdanningene og behov i arbeidsfeltet.

Ostling reagerer på at barne- og likestillingsministeren allerede nå slår fast at ansatte i barnevernet kan for lite om flerkulturelt arbeid, alvorlige atferdsvansker, barn av psykisk syke og vold mot barn og unge. Han mener statsråden burde ha avventet at ekspertgruppa gjennomgår forskningen på området og mottar innspill fra referansegruppa som departementet også har nedsatt i denne forbindelse.

Ostling leder seksjonsrådet for barnevernpedagoger i FO, og er selv en av deltakerne i departementets referansegruppe sammen med tredje nestleder og sosionom Mimmi Kvisvik. Det er hovedsakelig barnevernpedagoger og sosionomer som arbeider i barnevernet, og Ostling sier at han forventer at FO får en viktig stemme inn i ekspertgruppa.

Politisk styrt

Han peker på at Huitfeldt sier det er store sprik mellom utdanningene. – Hun sier det er behov for en mer likeverdig utdanning uansett hvor du går på skole. Det er uheldig hvis det er ulikheter når det gjelder kjernen i utdanningene til barnevern. Men rammeplanene for utdanningene er et politisk styringsredskap som forvaltes av Kunnskapsdepartementet, og disse skal følges opp av utdanningene. Kunnskapsdepartementet har ansvar for å følge opp at utdanningene ikke sklir ut i forhold til rammeplanene, sier Kjetil A. Ostling. Han legger til: – Hvis Huitfeldt vil stramme opp kravene og gi mindre handlingsrom til utdanningene for å utvikle sin egenart, så forventer jeg at FO blir trukket tidlig inn i denne vurderingen.

Ostling presiserer at sikring av rammeplanene er viktig for FO. De bidrar til at fokus og formål for utdanningsutviklingen opprettholdes. Det er også viktig å sikre å sikre kjerneområder i profesjonsutdanningene, for eksempel ved at kravene til omfang av praksis ikke sklir ut. Men han mener at basert på nasjonalt samarbeid utdanningene imellom bør det være rom for at enkeltutdanninger utvikler en egen profil med fordypning på visse områder.

-- Trenger 800 nye stillinger

Barnevernet er under sterk debatt, og FO har flere ganger gitt innspill om at det er behov for minst 800 nye sosialfaglige stillinger i det kommunale barnevernet. Rammebetingelsene i både det kommunale og det statlige barnevernet må styrkes, mener FO. – Når forskningen viser at studentene ikke opplever å være godt nok rustet til å arbeide med barnevern, må det ses i sammenheng med om ressursene og bemanningen er god nok. Utfordringer knyttet til kvaliteten i utdanningene kan ikke forstås løsrevet fra utfordringer med strukturer og ressurser i feltet. Jeg tror 800 nye stillinger i det kommunale barnevernet ville gjøre noe med hele tjenestens handlingsrom og derigjennom nyutdannedes opplevelse av å strekke til. Vi kan ikke ha som utgangspunkt at praksisfeltet er perfekt og utdanningene dysfunksjonelle, sier Ostling.

Ostling sier at FO har arbeidet bredt med utdanningspolitiske spørsmål, og er positive til en utredning av utdanningene til barnevernet. – Jeg håper arbeidet ender med forslag til tiltak som skaper entusiasme og bred enighet om framtidens utdanning til barnevern, sier han.

16.04.2008
11:50
16.12.2013 04:46