Uro på Eidsvoll

Omsorgssenteret for asylsøkende barn på Eidsvoll støter på problemer. Rask og sterk økning i antall beboere har ført til uro i lokalmiljøet.
09.04.2008
16:06
16.12.2013 04:39

I en rapport fra Bufetat region Øst, som er ansvarlig for senteret, til fylkesmannen i Oslo og Akershus, skriver BUfetat at det bor 37 barn på selve senteret. Det var opprinnelig dimensjonert for 30. I tillegg er 12 barn plassert i andre institusjoner og omsorgstiltak. I mai skal det stå ferdig en ny avdeling på Eidsvoll med plass til seks barn.

Barna på senteret ble ønsket velkommen i lokalmiljøet med fakkeltog da senteret åpnet i desember. De skal gå på skole i lokalmiljøet, men de aktuelle skolene fikk problemer da det kom langt flere nye elever enn de hadde fått beskjed om. Vilberg ungdomsskole fikk 28 nye barn i stedet for de 14 som de var blitt informert om. Lokalavisen fortalte om slåsskamper der flere fra omsorgssenteret var innblandet. Kommunen hadde ikke noe apparat for å møte situasjonen.

Varslet myndighetene

Politikere fra Eidsvoll har varslet sentrale myndigheter om problemene. Ordfører Terje Teslo i Eidsvoll sier til Eidsvoll Ullensaker blad at det er stilt spørsmålstegn ved om myndighetene har stilt tilstrekkelige ressurser til disposisjon. – Både politiske og administrative myndigheter i Eidsvoll har arbeidet for å få til nettopp forutsigbare og tilstrekkelige ressurser, sier han.

Stoltenberg-regjeringen lovet allerede i Soria Moria-erklæringen at barnevernet skulle overta ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere. Eidsvoll omsorgssenter er første skritt, og skal omfatte enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

09.04.2008
16:06
16.12.2013 04:39