Må toppe 5,6

Mens oppgjøret i privat sektor betegnes som historisk for lavlønnsgruppene, føler FO-leder Randi Reese seg trygg på at oppgjøret i offentlig sektor også vil gi uttelling for utdanning og kompetanse.
03.04.2008
14:09
16.12.2013 04:32

Reese mener det er naturlig at LO har en tydelig lavlønnsprofil i privat sektor, hvor mange av medlemmene har lav utdanning. I offentlig sektor har LOs medlemsmasse mye større innslag av langtidsutdannede, og Reese slår fast at kravet om reell uttelling for kompetanse er godt forankret både i LO Stat og LO Kommune i årets oppgjør.

Vil ta igjen forspranget

KS fastslår i dag i en pressemelding at oppgjøret i privat sektor og en lønnsramme på 5,6 prosent i hvert fall ikke gjør utfordringene i kommunesektoren mindre. Dersom ansatte i offentlig sektor skal ta igjen noe av privat sektors lønnsforsprang, er det nødvendig å sprenge rammen på 5,6, mener Reese. Hun oppfatter gårsdagens løsning i LO-NHO-oppgjøret som et godt utgangspunkt.

I morgen tidlig overrekker LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne sine krav til Statens forhandlingsdelegasjon, ledet av personaldirektør Siri Røine.

Parallelle forhandlinger

I Staten har FO først og fremst medlemmer i barne-, ungdoms- og familievernet, kriminalomsorgen, høyskoler og universiteter og Nav-kontorene, i alt ca 1.800 medlemmer.

Mandag er det kravoverlevering på KS- og Spekterområdet. KS omfatter kommuneansatte utenfor Oslo. Her har FO ca 9.600 medlemmer som i hovedsak arbeider innenfor tjenester for utviklingshemmede, i kommunalt barnevern og i sosialtjenesten. Spekter Helse omfatter ansatte i helseforetakene. Her har FO ca 2.500 medlemmer.

Tre dager seinere starter forhandlingene i Oslo kommune, som er eget tariffområde. FO har ca 1350 medlemmer på dette området.

03.04.2008
14:09
16.12.2013 04:32