Boligsosialt arbeid på masternivå

Er du interessert i boligsosialt arbeid? Til høsten starter Høgskolen i Bodø videreutdanning på masternivå i samarbeid med Husbanken.
27.03.2008
10:39
16.12.2013 04:26

Videreutdanningen, som gir 30 studiepoeng, kan inngå som del av en master, slik at studentene får mastergrad i sosialt arbeid med fordypning i boligsosialt arbeid. På pensum står blant annet forvaltning av boligpolitiske tiltak, økonomisk rådgivning, miljø- og relasjonsarbeid i bolig, boligens betydning og faktorer som disponerer for bostedsløshet.

Studietilbudet ved Høgskolen i Bodø gis i samarbeid med Husbanken, som er tildelt en rolle i regjeringens kamp for å avskaffe fattigdom og bostedsløshet. Husbanken har særlig ansvar for å bidra til kompetanseheving på det boligsosiale området.

– Målet vårt er å styrke fokuset på de vanskeligstilte på boligmarkedet, og fylle rollen som en av flere aktører som har en oppgave i å forebygge og avskaffe bostedsløshet, samt å samordne den boligsosiale politikken med den allmenne velferdspolitikken, forklarer Marit Iversen ved boligsosial seksjon på Husbankens Bodø- kontor.

Søknadsfristen er 15. april.

Mer informasjon på www.hibo.no og www.husbanken.no

27.03.2008
10:39
16.12.2013 04:26