JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Neppe sammenheng mellom stønad og motivasjon

Er det riktig som noen hevder, at gode velferdsordninger fører til lavere arbeidsmotivasjon? Neppe, mener forsker Christer Hyggen.
18.01.2008
13:37
16.12.2013 03:37

Hyggen har nettopp publisert en artikkel om arbeidsmotivasjon i Journal on Social Policy. I artikkelen skriver han at det er få indikatorer på at velferdsordninger fører til endringer i arbeidsmotivasjon. Det var heller ikke slik at det å få den mer generøse statlige ledighetsstønaden reduserte arbeidsmotivasjonen mer enn det å motta sosialstønad, som er lavere. Teorien om at gode ledighetsstønader fører til lavere arbeidsmotivasjon har vært brukt som argument for å holde stønadene lave, slik at det ikke skulle bli for attraktivt å gå arbeidsledig.

Stabil motivasjon

Hyggen undersøkte en gruppe unge mennesker over en ti års periode. I løpet av de ti åra var arbeidsmotivasjonen forbløffende stabil i gruppa, på tross av at de undersøkte var i en alder hvor det skjer store endringer i livssituasjon. Blant øvrige funn var at kvinnene fikk lavere arbeidsmotivasjon hvis de fikk barn, en effekt han ikke fant gjeldende for mennene. Arbeidsmotivasjon blir påvirket av mange faktorer. Arbeidsledighet kan i seg selv være en faktor som reduserer verdsettingen av lønnet arbeid. Det handler delvis om at den arbeidsledige velger å tilpasse seg situasjonen som arbeidsledig for å slippe å føle seg som en taper i forhold til arbeidsmarkedet. Lang tids arbeidsledighet fører til tap av kvalifikasjoner til arbeidslivet og virker negativt på arbeidsmotivasjonen.

Hyggen arbeider ved Fafo og er tilknyttet Fami. Fami er senter for fattigdomsforskning.

18.01.2008
13:37
16.12.2013 03:37