Sparekniv i Hobøl

– Perioden har ikke vært så god ut fra FO-synspunkt. Jeg overtok en kommune som hadde 6,5 millioner kroner i underskudd, sier Ap-ordfører Åse Hammerhei i Hobøl kommune. I dag satser hun på gjenvalg.
10.09.2007
12:14
16.12.2013 02:11

Kommunen har 4 500 innbyggere og ligger i Østfold på grensen til Akershus. Sosionomen har vært opptatt av å få økonomien på fote etter at hun overtok som ordfører for åtte år siden. Inntil da hadde Senterpartiet hatt makten, sammen med de borgerlige partiene, de siste 30 årene. – Kommunen gikk med et kraftig underskudd og hadde brukt opp driftsreservene. Hobøl er en av landets fattige kommuner, og får nærmere syv millioner mindre i overføringer enn landsgjennomsnittet, beklager Hammerhei.

Nennsom kniping

Som ordfører har Hammerhei forsøkt å verne om ”hendene” som utfører omsorgen; skole, pleie- og omsorg og barnevernet, og har kuttet mest på administrasjon og ledelsen i kommunen. – Men vi har måttet knipe litt over alt. Etter å ha foretatt et dypdykk bak tallene, har vi sett at arbeidet vi gjør i barnevernet er forholdsvis kostbart, og at vi bruker for lite på forebygging. Dette skal vi snu i neste periode, forebygging er god økonomi, sier ordføreren. Kulturen har vært fritatt for kutt i Hobøl. – Vi har brukt under landsgjennomsnittet på kultur, kulturlivet vårt trenger pengene de får, sier hun.

Vekst

Innsparinger til tross, Hammerhei mener at hun har bidratt til vekst i kommunen. – Arbeiderpartiet er et vekstparti. Vi står for en skape- og foredele politikk. Hobøl har stor boligbygging de siste årene og vi ønsker å tiltrekke oss næringslivet. Vi er i forhandlinger med en større internasjonal virksomhet for at de skal etablere seg her i kommunen, sier Hammerhei. I fjor innførte kommunen boligskatt. – Målet er å bli kvitt den siste resten av underskuddet og komme skikkelig på fote økonomisk, sier ordføreren.

10.09.2007
12:14
16.12.2013 02:11