JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tar avstand på etisk grunnlag

Den britiske sosialarbeiderorganisasjonen BASW har sterke motforestillinger mot at sosialarbeidere skal bistå myndighetene når det gjelder aldersfastsetting av enslige mindreårige asylsøkere gjennom røntgenundersøkelser av tenner.
05.07.2007
16:52
16.12.2013 01:39

Organisasjonen skriver i en høringsuttalelse at slike undersøkelser er tema for medisinsk etikk, og at medisinske undersøkelser bare er på sin plass når formålet er å gi behandling mot sykdom. De mener at det vil være et yrkesetisk dilemma for sosialarbeidere å måtte følge et barn til tannrøntgenundersøkelser for å få fastslått alderen deres. Uansett må sosialarbeideren bare gjøre dette dersom barnet går med på undersøkelsen, eller den er nødvendig for å beskytte barnet mot skade, skriver de i høringsuttalelsen.

BASW påpeker at det er problematisk å snakke om samtykke fra barnet til slike undersøkelser. Det kan være vanskelig for hjelperen å forklare hva slags undersøkelse det er snakk om, og barnet kan komme fra en bakgrunn som gjør det vanskelig å fullt ut forstå hva en tannrøntgenundersøkelse er. Organisasjonen mener derfor det ikke kan være aktuelt å tolke et barns avvisning av slike undersøkelser som et tegn på at barnet ikke forteller sannheten om alderen sin.

Sosialarbeiderorganisasjonen mener også at det er viktig å finne barnas riktige alder, blant annet for å beskytte dem mot å bli plassert blant voksne som kan utnytte dem. Men de mener at aldersundersøkelsene bør utføres på en holistisk måte og gjennom observasjon.

Et annet tema i høringsnotatet er samarbeid mellom innvandringsmyndigheter og sosialarbeidere. BASW er ikke negative til at det skal være to saksbehandlere til hvert barn, en fra sosialmyndighetene og en fra innvandringsmyndighetene. Men de understreker at de må være klarhet i hvordan rollene skal fordeles, og at barnet må få opplysning om dette. De skriver også at sosialarbeiderens etiske kode må respekteres og at sosialarbeideren ikke kan forventes å gi opplysninger til myndighetene dersom det ikke er i barnets beste interesse. Dette kan for eksempel være opplysninger om barnets opprinnelsesland som kan brukes av myndighetene til å avslå opphold. Med mindre barnet har begått kriminelle handlinger eller utsetter andre for risiko, kan ikke sosialarbeideren gi videre opplysninger uten barnets samtykke.

BASW henviser blant annet til sosialarbeideres etiske kode som er vedtatt av den internasjonale sosialarbeiderføderasjonen IFSW, hvor også FO er medlem.

05.07.2007
16:52
16.12.2013 01:39