– Et svik mot barn i fosterhjem

FO-leder Randi Reese reagerer skarpt på nyheten om at over 900 fosterhjemsbarn mangler tilsynsfører.
25.06.2007
14:04
16.12.2013 01:33

– Bemanningen er for dårlig i det kommunale barnevernet. Det har vi tatt opp med ministeren utallige ganger, sier Randi Reese som en reaksjon på uttalelser fra barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Ministeren kaller det både ulovlig og uakseptabelt at 918 av 6549 barn i fosterhjem mangler tilsynsfører, ifølge Dagbladet.

– Det er kjempealvorlig. De er den viktigste kontrollinstansen vi har. Om vi får på plass et fullt utbygd tilsynsapparat, kan det være med å forebygge og hindre overgrep, sier Bekkemellem og oppfordrer ansatte i barnevernet til å si fra når noe svikter.

Krever opptrappingsplan

Ifølge Randi Reese er det umulig å komme ut av den nåværende bakevja uten en skikkelig satsing på barnevernet.

– Gjennom et helt år har vi prøvd å gjøre oppmerksom på manglene. Vi krever en opptrappingsplan med 800 nye stillinger i barnevernet i løpet av tre år. Vi ser jo at den rødgrønne regjeringen gir kommunene bedre rammer, men uten å målrette midler spesielt mot barnevernet. Dermed blir det helt opp til kommunene å prioritere.

Svik mot fosterhjemsordningen

Randi Reese mener det manglende tilsynet er et svik både mot barna og mot fosterforeldrene – og mot fosterhjemsordningen som sådan.

– Barna trenger å bli sett etter. Fosterhjem er en god ordning for barn med behov for det. Mange fosterforeldre gjør en kjempejobb, men får langt fra den oppmerksomheten de fortjener. Å ikke sikre tilsynet gir inntrykk av at man ikke ønsker å satse på området, sier Reese.

Ifølge Karita Bekkemellem vil barnevern bli et prioritert tema i valgkampen opp til kommunevalget i september.

25.06.2007
14:04
16.12.2013 01:33