JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frisk satsing

Tre forskningsprosjekter på barnevern har kommet gjennom nåløyet til Velferdsprogrammet.
05.06.2007
13:08
16.12.2013 01:21

" ”Snakk med oss”, Barnevern og barns deltakelse, prosjektleder Liv Mette Gulbrandsen ved Høgskolen i Oslo." " Norwegian Child Protection in a Comparative Perspective, prosjektleder Marit Skivenes ved UNIFOB Bergen. " Barnevern og Ettervern – Delprosjekt 1, prosjektleder Lars Bjarne Kristofersen, ved Nova.

Snakker med barna

Prosjektet ”Snakk med oss” – Barnevern og barns deltakelse har som målsetting å utvikle kunnskap om barns deltakelse i barnevernet, og hvordan man kan utvikle arbeidsformer som tar bedre vare på barna. Forskerne skal samarbeide tett med praksisfeltet og brukerne for å få fram den relevante kunnskapen. Forskerne ønsker å formidle resultatene fra prosjektet på en slik måte at det når både aktørene i feltet, politikere og planleggere, samt brukerne av barnevernets tjenester.Prosjektperioden varer ut 2008, og har fått en bevilgning på 1 500 000 kroner.

Offentlig versus privat ansvar

Hovedmålet med Norwegian Child Protection in a Comparative Perspective er å kartlegge offentlighetens ansvar for unge som befinner seg i risikosonen. Man vil analysere hvor skillelinjen mellom det offentliges og foreldrenes ansvar for barn går. Forskerne skal også granske innholdet i definisjonen ”barnets beste”. I tillegg skal forskerne gjøre sammenligninger med forholdene i europeisk og amerikansk barnevern både ut fra politisk, sosiologisk og helsefaglig perspektiv. Multietniske utfordringer vil ha spesiell oppmerksomhet i dette forskningsprosjektet. Forskerne mener resultatene vil få stor betydning for beslutningstakerne på samtlige nivåer i velferdssystemet.Prosjektet varer ut 2008 og har fått en bevilgning på 4 000 000 kroner.

Voksne barnevernsbarn

I prosjektet Barnevern og ettervern – marginalisering, multietnisitet og autonomi skal forskerne finne ut av ”karrieren” og utviklingstrekkene ungdom har hatt i barnevernet. De skal også se på den sosiale eksklusjonen som har funnet sted i løpet av ettervernsfasen og i tidlig voksen alder. Forskerne ønsker også å gjøre en analyse av hvor mange unge som frivillig fortsetter i fosterhjem og institusjonsopphold, og andre oppfølgingsformer. De skal videre se på utdanningsnivå, inntekt og helsestatusen for de unge voksne i alderen 18 til 30 år. I tillegg skal forskerne gjøre en analyse av dødelighet og dødsårsaker blant ungdommen og deres foreldre.Prosjektet skal vare ut 2008 og har fått en finansiering på 497 000 kroner.

05.06.2007
13:08
16.12.2013 01:21