Minister hos barnevernet

– Dette har vært veldig inspirerende, og en vitamininnsprøytning. Det gir et positivt bilde av barnevernet, sa barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem etter at FO fredag før pinse arrangerte en dag med statlig og kommunalt barnevern for ministeren.
29.05.2007
11:37
16.12.2013 01:17

Også FOs leder Randi Reese var meget godt fornøyd. Etter en vår med til dels skarpe ord mellom FO og ministeren, ser kanalene nå ut til å være meget åpne. – Det er viktig med godt klima i samarbeidet med departementet, noe denne dagen har bidratt til. At vi må sette trykk på vårt arbeid for et bedre barnevern opplever vi å ha aksept for i den politiske ledelsen av departementet, understreker hun.Det var etter en opphetet debatt om barnevernet at statssekretær Kjell-Erik Øie tok kontakt og ba FO arrangere en dag med barnevernet for ministeren. Fredag besøkte de Jarlsberg ungdoms- og familiesenter, avdeling Slagen, og fikk anledning til å snakke med både beboere, ansatte og ledere ved institusjonen. – Jeg er veldig begeistret for åpenheten fra både ungdommer, ansatte og ledere ved institusjonen, sier Randi Reese.

Kommunalt barnevern

Etter institusjonsbesøket fikk Karita Bekkemellem møte representanter fra det kommunale barnevernet i Kristiansand, som fortalte om sitt arbeid for å heve kompetansen og skape et bedre barnevern i dialog med brukerne. Randi Reese har inntrykk av at også politisk ledelse i departementet opplevde det som nyttig å komme tett på både statlig og kommunalt barnevern. – Selv om ministeren ikke er i direkte inngrep med det kommunale barnevernet, er hun også minister for kommunalt barnevern, sier hun. – Tilleggsbevilgningen til det statlige barnevernet som kom i forbindelse med revidert statsbudsjett var betimelig. Vi vet at det ligger mye politisk arbeid bak, og både FO og politisk ledelse har stått på. Når vi nå får trukket pusten i forhold til det statlige barnevernet, vil vi rette blikket enda mer mot det kommunale barnevernet, hvor vi ser store utfordringer, sier Randi Reese.

29.05.2007
11:37
16.12.2013 01:17