Mer inkluderende

Lørenskog ønsker å bli mer inkluderende. Kommunale virksomheter skal gi praksisplasser til 40 elever med språklig minoritetsbakgrunn.
09.05.2007
15:24
16.12.2013 01:04

Dermed får elevene ved Rasta opplæringssenter større sjanse til å komme seg videre og inn i yrkeslivet etter den obligatoriske opplæringen i norsk og samfunnsfag. Opplæringssenteret har 180 elever fra 40 land.Tiltaket med de 40 praksisplassene er med i kommunens satsing på bedre kvalitet i kommunale tjenester. Lørenskog kommune har en innvandrerbefolkning på 14.7 prosent, som er den tredje største andelen innvandrere etter Oslo og Drammen.

Lørenskog er en av 29 kommuner som er med i Kommunal- og regionaldepartementets Kvalitetskommuneprogram. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga og Fagforbundets leder Jan Davidsen var i dag på besøk i Lørenskog for å undertegne en avtale om plattform for kvalitetsutvikling i kommunen.Kommunen setter i første omgang fokus på pleie- og omsorgstjenesten, skole- og oppveksttjenesten, sosialtjenesten og renholdstjenester.

FO har medlemmer innenfor programmet i Lørenskog, men ingen klubb i kommunen. Fylkessekretær Odd Ravn forteller at FO har et godt samarbeid med Fagforbundet i kommunen om saker av felles interesse.

09.05.2007
15:24
16.12.2013 01:04