Utsetter åpning av mottak

Åpningen av bo- og omsorgssenteret for enslige mindreårige asylsøkere på Landsverk utsettes. Kapasiteten i byggebransjen vanskeliggjør framdriften for Statsbygg. Ny åpning er satt til 1. desember.
04.05.2007
13:08
16.12.2013 00:59

Landsverk på Eidsvoll er under ombygging og klargjøring til bo- og omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Etter planen skulle de første barna flytte inn på Landsverk 1. oktober. Senteret får kapasitet for inntil 30 barn, fordelt på fem boenheter. Vel 50 tilsatte skal sørge for at barna får et særlig tilpasset omsorgstilbud.

Barne- og likestillingsdepartementet, i samråd med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har derfor vedtatt at åpningen av Landsverk må utsettes til 1. desember.

Statsbygg har varslet at det ikke vil vere mulig å få ombygginga ferdig til den planlagte datoen. Det store presset i byggebransjen har medført kapasitetsproblem og vanskeleggjort framdrifta ved Landsverk, heter det i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet.

04.05.2007
13:08
16.12.2013 00:59