JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Streiker ikke

Noen av FOs fylkesavdelinger har henvendt seg til forbundskontoret angående initiativ om politisk streik 9 mai kl 12.00 med krav FORSVAR AFP. AU i FO vil ikke streike selv, men mener at fylkesavdelingene kan vurdere å delta i lokale streiker.
27.04.2007
10:21
16.12.2013 00:54

Forslaget til pensjonsreform som skal vedtas i stortinget våren 2007 betyr langt på veg at det økonomiske grunnlaget rives bort fra en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) som ikke blir lavere enn dagens nivå, skriver Fos arbeidsutvalg. De skriver videre: "FO vil arbeide med kraft for å motvirke en svekking av AFP-ordningen. LO-kongressens vedtak er det minste vi kan godta."

LO-kongressen gjorde følgende vedtak:”LO krever en bredere innsats for å sikre økonomien i pensjonssystemet. For LO er det en forutsetning for en slik levealderjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lengre enn i dag. Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Levealdersjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende.”

Arbeidsutvalget i FO skriver at de ikke slutter seg til politisk streik 9 mai. De vil fortsette samarbeidet med andre fagforbund med samme politiske ståsted som FO i AFP-spørsmålet. I den forbindelse vil den politiske ledelsen ha jevnlige diskusjoner med andre forbund om hvilke virkemidler som skal brukes for å synliggjøre alvoret i situasjonen og for å påvirke prosessen framover. "Arbeidsutvalget vil i sitt arbeid rette kraften mot den politiske dragkampen som nå er om den framtidige AFP-ordning, særaldersgrenser og tjenestepensjon", skriver de.

Arbeidsutvalget understreker at forbundets avdelinger står fritt til å vurdere den lokale politiske situasjonen slik at en lokal tilslutning til initiativet om politisk streik 9 mai FORSVAR AFP, er en god måte å fremme FOs politikk på.

27.04.2007
10:21
16.12.2013 00:54