JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Streiker ikke

Noen av FOs fylkesavdelinger har henvendt seg til forbundskontoret angående initiativ om politisk streik 9 mai kl 12.00 med krav FORSVAR AFP. AU i FO vil ikke streike selv, men mener at fylkesavdelingene kan vurdere å delta i lokale streiker.

Forslaget til pensjonsreform som skal vedtas i stortinget våren 2007 betyr langt på veg at det økonomiske grunnlaget rives bort fra en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) som ikke blir lavere enn dagens nivå, skriver Fos arbeidsutvalg. De skriver videre: "FO vil arbeide med kraft for å motvirke en svekking av AFP-ordningen. LO-kongressens vedtak er det minste vi kan godta."

LO-kongressen gjorde følgende vedtak:”LO krever en bredere innsats for å sikre økonomien i pensjonssystemet. For LO er det en forutsetning for en slik levealderjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lengre enn i dag. Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Levealdersjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende.”

Arbeidsutvalget i FO skriver at de ikke slutter seg til politisk streik 9 mai. De vil fortsette samarbeidet med andre fagforbund med samme politiske ståsted som FO i AFP-spørsmålet. I den forbindelse vil den politiske ledelsen ha jevnlige diskusjoner med andre forbund om hvilke virkemidler som skal brukes for å synliggjøre alvoret i situasjonen og for å påvirke prosessen framover. "Arbeidsutvalget vil i sitt arbeid rette kraften mot den politiske dragkampen som nå er om den framtidige AFP-ordning, særaldersgrenser og tjenestepensjon", skriver de.

Arbeidsutvalget understreker at forbundets avdelinger står fritt til å vurdere den lokale politiske situasjonen slik at en lokal tilslutning til initiativet om politisk streik 9 mai FORSVAR AFP, er en god måte å fremme FOs politikk på.

Flere saker

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

LO i Trondheim anbefaler medlemmer om å stemme nei til LO Stats anbefalte løsning. I Oslo og i Bergen vil de ikke komme med slike råd.

Roy Ervin Solstad

LO-splittelsen fortsetter inn i skjebneuka: – Folk er skuffet og forbanna

Anders Gulbrandsen jobber i kriseteamet i bedriftshelsetjenesten i Avonova.

Anders Gulbrandsen jobber i kriseteamet i bedriftshelsetjenesten i Avonova.

Anne Myklebust Odland

Han ivaretar ansatte som blir syke av jobben: – Det er en trist utvikling