Lavere ledighet

Arbeidsledigheten i Norge har gått ned fra 2005 til 2006 og ligger nå på 2.1 prosent.
03.01.2007
16:15
16.12.2013 00:02

Tallene omfatter alle som er registrerte som helt arbeidsledige arbeidssøkere ved Arbeids- og velferdsetaten, i alt 49 800 ved utgangen av 2006.

I løpet av 2006 har antallet ledige blitt redusert med 22 800 personer eller 31 prosent ifølge en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 11 300 personer deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak i desember, noe som er sju prosent flere enn på samme tid året før. Det er nå registrert seks prosent færre yrkesvalghemmede enn det som var tilfellet for ett år siden.

03.01.2007
16:15
16.12.2013 00:02