JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Få tiltak for førstelinjen

En kartlegging av førstelinjetjenesten i ti offentlige etater viser at det er satt i gang få tiltak for å bedre arbeidet mot minoritetsgrupper.
06.12.2006
12:27
15.12.2013 23:55

Statskonsult har på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet undersøkt førstelinjetjenesten i ti offentlige etater; NAV, Bufetat, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet, Tollvesenet, Mattilsynet, Kriminalomsorgen, Utdanningssektoren og Sosial- og helsedirektoratet. Formålet har vært å kartlegge om, og på hvilken måte førstelinjetjenesten er satt i stand til å betjene brukere med minoritetsbakgrunn.

Ikke prioritert

Statskonsult konkluderer med at dette ikke er et prioritert område hos noen av etatene. Flere av dem gjennomfører tiltak mot minoritetene, men har ikke sett på hvordan de skal gjøre de som jobber i førstelinjen i stand til å betjene alle brukere.Førstelinjens utfordringer i de ulike etatene er forskjellige. Et fellestrekk er likevel behovet for å kunne kommunisere og behovet for å takle vanskelige situasjoner i møte med minoriteter.

Få brukerundersøkelser

Det finnes få spor i dokumenter og ledermøter om utfordringer i førstelinjen, skriver Statskonsult i sin rapport. Hvis emnet omtales er det helst i forbindelse med mangfoldsprosjekter, som det finnes en del av, rekruttering av minoriteter, som det fokuseres mye på, eller spesielle episoder som tas opp. Få etater har gjennomført brukerundersøkelser som fanger opp behov fra minoritetsgruppene.

Det gis likevel tilbud om kurs i flerkulturell forståelse i de fleste etatene.

Anbefaler samarbeid

Undersøkelsen konkluderer med at førstelinjetjenestens utfordringer i møte med brukere med minoritetsbakgrunn er en ny problemstilling, men at det finnes en gryende erkjennelse av at dette må tas tak i. Statskonsult anbefaler at arbeidet med å utvikle metoder for dette kan gjøres på tvers av etatene.

06.12.2006
12:27
15.12.2013 23:55