JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Belastninger kan bli regnet som yrkesskade

Regjeringen vil vurdere om belastningslidelser skal regnes som yrkesskade. Arbeidstakere med fysiske og psykiske belastningsskader får i dag ingen yrkesskadeerstatning.
05.12.2006
13:15
15.12.2013 23:55

Etter dagens lovgivning regnes ikke belastningslidelser som yrkesskade.- FO har i gjentatte høringer uttalt at det er et urimelig skille mellom arbeidsulykker og andre sykdommer pådratt i arbeidet, og fysiske eller psykiske belastningslidelser ansatte pådrar seg i arbeid, sier Tove Rydning, fagkonsulent i Fellesorganisasjonen (FO).

Hvilke skader teller?

Utgangspunktet for dagens yrkesskadeordninger er arbeidsulykker, men også en rekke sykdommer som man kan pådra seg i arbeidet kan gi rett til yrkesskadeerstatning. Blant disse sykdommene, som er definert i en egen forskrift om yrkessykdommer (den såkalte yrkessykdomslisten), er sykdommer som skyldes forgiftning, kjemisk påvirkning, støy og strålingsenergi.

Vil vurdere

– Jeg er innstilt på å gå inn i disse problemstillingene med et åpent sinn, og vil vurdere om det kan være aktuelt at også enkelte belastningslidelser skal tas inn på listen over yrkessykdommer. Hva som blir resultatet av disse vurderingene er det imidlertid for tidlig å si noe om nå, uttaler Hanssen i en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Utsettes for senskader

- For våre medlemmer som utsettes for svært mye voldsskader er det et alvorlig problem at den mest vanlig årsak til arbeidsuførhet etter voldssaker, nemlig psykiske senskader, gir så lite erstatningssikkerhet. Våre medlemmers psykiske helse bør være like mye verd som andre fysiske skader, uttaler Rydning i forbindelse med en sak om yrkesskadeerstatning i neste utgivelse av Fontene, som kommer ut neste uke.

Ny yrkesskadeordning

Dagens kompliserte system med to ordninger for yrkesskadeerstatning bør erstattes med én felles ordning, mener arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Dette var LO og FO i mot da en sammenslåing av yrkesskadeordningene ble fremmet av et offentlig utvalg i 2004. Både LO og FO ønsker seg en forenkling og forbedring av dagens ordning.

Etter dagens regelverk kan personer som rammes av yrkesskade ha rett til erstatning fra både Folketrygden og den private yrkesskadeforsikringen som alle arbeidsgivere er pliktige til å tegne for sine ansatte. Systemet er tungvint, og kan oppfattes som urimelig fordi enkelte kan oppleve å få erstatning etter en av ordningene, men avslag i den andre. Regjeringen ønsker derfor å erstatte de to eksisterende ordningene med én ny ordning.

Sendes på høring

Et forslag om én ordning for yrkesskadeerstatning blir sendt på høring rundt årsskiftet.–Vi ønsker et system som er enklere for alle parter, sier Hanssen. Regjeringen bygger på NOU 2003-04:3, men det er ikke klart hvilken stilling regjeringen tar til forslagene fra utvalget.

05.12.2006
13:15
15.12.2013 23:55