Pris til helse- og sosialgruppe

Nettverket IHSG mottok torsdag OXLO-prisen fra Oslo Kommune.
20.11.2006
15:54
15.12.2013 23:49

OXLO er en kampanje som skal spre gode verdier og holdninger for en romslig og tolerant hovedstad, heter det på Oslo Kommune sine nettsider. OXLO-prisen går til en person eller gruppe som bidrar til nettopp det.

Årets prisvinner er International Health and Social Group. Gruppen består av frivillige personer med ulik etnisk bakgrunn som jobber innen helse- og sosialsektoren, næringsliv, kunst og kultur.

– Prisvinneren er et godt eksempel på hva man kan få til med romslighet på tvers av kulturelle barrierer, sa ordfører Per Ditlev-Simonsen under prisutdelingen torsdag.

20.11.2006
15:54
15.12.2013 23:49