Flertall for HSH-resultatet

Ett flertall i uravstemning om tarifforhandlingene i HSH-området stemte for resultatet . På grunn av lav deltakelse må resultatet legges fram for LO-sekretariatet for godkjenning.
06.11.2006
08:49
15.12.2013 23:43

89,7 prosent av de avgitte stemmene ved uravstemningen om forhandlingsresultatet med Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) sin seksjon for helse, utdanning og kultur for var positive. Men deltakelsen var på kun 36 prosent.

- Det er ikke spesiell lav deltakelse sett i forhold til andre områder. Vi vet ikke bakgrunnen for at deltakelsen er så lav, sier FO-leder Randi Reese i en kommentar. FO må fortsette å motivere til deltakelse, mener hun.

Kun rådgivende

LO har i sine vedtekter § 14 regler om uravstemning. Reglene sier at hvis verken halvparten av de stemmeberettigede har svart ja elle nei, eller at minst 2/3 har deltatt i uravstemningen, er avstemningen bare rådgivende. Arbeidsutvalgets anbefaling skal da legges fram for LO-sekretariatet til endelig godkjenning.

Fakta om avstemningen

FO har 973 stemmeberettigede medlemmer i HSH-området. 349 av medlemmene deltok i uravstemningen, noe som ga en deltakerprosent på 35,9. 349 medlemmer, eller 89,7 prosent av de avgitte stemmene, var positive. 28 stemte nei, mens 7 stemmer ble forkastet.

06.11.2006
08:49
15.12.2013 23:43