Mangfoldig debattbok

Arne Herman Rolijordet (red.)Kollektiv og individ – en debattbokGyldendal Akademisk 2006
02.11.2006
10:22
15.12.2013 23:42

En spennende debattbok med mange ulike bidragsytringer. Gjennom boka forsøker bidragsyterne å gi en forståelse av hva som ligger bak honnørord som felleskapsløsninger, solidaritet og samfunnsansvar, for arbeiderklasse og middelklasse. Sosialarbeidere bør merke seg følgende: Helseth kritiserer statsfeminismen, og krever at dens sosiale og liberale underskudd rettes opp, artikkelen om destruktive versus konstruktive kollektiver som innlegg i debatten om varslere, og Sandemoses teoretiske artikkel om forhold mellom produktiv tid og reproduktiv tid.Andre viktige spørsmål i boka er om de gamle «arbeiderkollektivene» i ferd med å forsvinne, eller har de bare skiftet kjønn, farge og næring, om vi kan kjempe for frihet uten å kjempe for mer fri tid, og om de kollektive organisasjonsformene svekkes eller styrkes gjennom IA-avtalen og krav om tilrettelegging for den enkelte.

02.11.2006
10:22
15.12.2013 23:42