Klassiker i ny drakt

Jon Sjøtveit: Når veven rakner. Om samhold og mobbing på arbeidsplassenGyldendal norsk forlag 2006
18.10.2006
14:08
15.12.2013 23:37

Ved å fagorganisere oss har vi valgt å satse på hverandre, skriver Jon Sjøtveit i denne boka. Han mener at arbeid mot mobbing er et viktig bidrag for å hindre splittelse i fagbevegelsen. Dette er egentlig en nyutgivelse av en bok som første gang ble utgitt av Folkets brevskole i 1992. Boka har vært brukt på studieringer og kurs i tida etterpå.LO-sekretær Trine-Lise Sundnes skriver i innledningen at LO blant annet i kraft av sitt engasjement i prosjektet Jobbing uten mobbing ønsker boka velkommen i kurs og skoleringssammenheng. LO ønsker at folk på flest mulig arbeidsplasser skal gå sammen mot mobbing.Konfliktrådsmegler og veileder Ingvild Vatla Vatnelid har gjennomgått og oppdatert boka, blant annet med supplement av ny statistikk og forskning, og har skrevet et nytt kapittel om hersketeknikker og likestilling.

Mia

18.10.2006
14:08
15.12.2013 23:37