Regjeringen bløffer i fattigdomssatsningen

Regjeringen jukser med tall i handlingsplanen mot fattigdom. Satsningen er egentlig 200 millioner kroner lavere enn regjeringen har lagt fram.
06.10.2006
16:06
15.12.2013 23:34

Handlingsplanen mot fattigdom har en satsning på 710 mill. kroner neste år, i følge regjeringen. Men regjeringen teller med 200 millioner kroner i de frie inntektene til kommunene. Regjeringen foreslår en ekstraordinær økning på 5 prosent i de veiledende satsene for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Denne økningen er beregnet til 200 millioner kroner og tatt med i inntektsgrunnlaget til kommunene fra staten. De 200 millionene skal både dekke prisjusteringen og den ekstraordinære økningen på 5 prosent, opplyser Kommunal- og regionaldepartementet.

Politisk dobbeltregnskap

Satsene for utmåling av sosialhjelp er veiledende. Kommunene er derfor ikke forpliktet til å følge dem. Midlene kan bli brukt til andre formål. De 200 millioner kronene er derfor regnet med både under Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet sin skryteliste over gode formål.

06.10.2006
16:06
15.12.2013 23:34