Mer til barnevernet

Regjeringen øker bevilgningene til det statlige barnevernet med 300 millioner.
05.10.2006
11:35
15.12.2013 23:32

- Vi har både en vekst i antall barn som barnevernet må hjelpe, og vi har en statlig barnevernsreform som har vært underfinansiert, sier barneminister Karita Bekkemellem til VG.Regjeringen øker bevilgningene med 300 millioner kroner. 100 millioner går direkte til økt kapasitet, slik at flere kan få hjelp. 200 millioner går til kompensasjon for økte pensjonsforpliktelser, lønns- og prisvekst.

Varsler gjennomgang

Statsråden vil ha en full ekstern gjennomgang av den nye Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).- Riksrevisjonen har kritisert økonomistyringen i barnevernet. På bakgrunn av kritikken og den vanskelige økonomiske situasjonen, har jeg bedt om en gjennomgang av Bufetat, uttaler Bekkemellem til VG.

05.10.2006
11:35
15.12.2013 23:32