JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Knusende seier for barnevernleder

Barnevernleder Liv Jensen i Østensjø bydel i Oslo vant en knusende seier over kommunen i tingretten i slutten av april. Bydelen har anket saken til lagmannsretten. Hun er utdannet barnevernpedagog og organisert i Fagforbundet.

Inndragingen av myndigheten som barnevernadministrasjonens leder er kjent ugyldig og hun er tilkjent 150.00 kroner i erstatning for tort og svie.

Insisterte på plassering

Saken startet sommeren 2005 da Jensen insisterte på at en 15 år gammel gutt skulle plasseres på Bernhard L. Mathisens barne- og ungdomshjem (BLM), som var truet av nedleggelse. Bydelsdirektør Tove Stiens forslag til institusjonsplassering av unggutten hadde en døgnpris som ligger 1300 kroner lavere enn BLM.Dette førte til at Jensens myndighet som barnevernadministrasjonsleder ble inndratt den 17. august. I brev fra Stien datert 29.august fikk Jensen varsel om tjenestepåtale, 1. november fikk hun skriftlig oppsigelse, og tilbud om ny stilling som spesialkonsulent for forebyggende helse. 28. februar 2006 trakk kommunen oppsigelsen tilbake.

Anker dommen

I domsavsigelsen skriver tingretten at endringene i Jensens fullmakter synes å være i sammenheng med Liv Jensens atferd i forbindelse med plasseringen av gutten på BLM. ”Under slike omstendigheter er retten av den oppfatning at fratakelsen av fullmaktene var et inngripende tiltak overfor Liv Jensen, både i faglig og sosialt henseende. Slike inngripende tiltak kan etter rettens syn ikke foretas med mindre alminnelige regler for forsvarlig saksbehandling er fulgt.” I spørsmålet om oppsigelsen var saklig skriver tingretten: ”Slik tingretten ser det, kan det imidlertid ikke bli tale om noen saklig oppsigelse med mindre det godtgjøres at arbeidstakeren utviser en tydelig svikt i sin dyktighet av noenlunde permanent karakter.”Tingretten fant at vedtaket om å inndra Liv Jensens myndighet som barnevernadministrasjonens leder ugyldig. Oslo kommune ble pålagt å betale henne en erstatning på 150.000 kroner for ikke-økonomisk skade, og saksomkostninger med 192.800 kroner. Bydelen har anket dommen til lagmannsretten.

Vellykket plassering

Gutten saken dreier seg om ble etter mye om og men plassert på BLM. Ifølge vitneforklaringen har gutten hatt en svært god utvikling, han har tilpasset seg de andre beboerne og det går bra på skolen. Oppfølgingen har vært bedre enn han har vært vant til fra tidligere institusjoner.Tingretten skriver i dommen at de ser det som mindre relevant at BLM har en døgnpris som ligger 1.300 kroner høyere enn Bakkehaugen ungdomshjem. ”En vellykket institusjonsplassering kan, selv om den i utgangspunktet koster mye, spare både bydelen og kommunen for store utgifter. Dette gjelder særlig dersom en ser saken i et noe lengre tidsmessig perspektiv.”