Ikke blåkopi i Oslo

Etter at det var kommet til enighet i tarifforhandlingene i statlig sektor og i forhandlingene med Kommunenes Sentralforbund (KS), kom LO-forbundene og Oslo kommune til enighet torsdag kveld.
26.05.2006
14:28
15.12.2013 23:05

FO har omlag 1330 yrkesaktive medlemmer som arbeider med barnevern, sosialtjeneste, omsorg for psykisk utviklingshemmede og andre virksomheter innenfor Oslos kommunale helse- og sosialtjeneste. Samtlige FO-medlemmer i Oslo kommune vil få et generelt tillegg på 2,4 prosent, med et minimum på 7 500 kroner. Det er videre satt av relativt betydelige beløp for å justere lønnsrammene sentralt i kommunen. - Det er også satt av penger til lokale forhandlinger i 2006 som vi forutsetter vil gi uttelling for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. De lokale forhandlingene vil finne sted i oktober 2006, sier FO-leder Randi Reese.

Et annet viktig element ved årets forhandlinger har vært knyttet til Oslo kommunes angrep mot vesentlige rettigheter for de ansatte. - Vi er fornøyd med at vi har slått tilbake disse angrepene og satt en stopper for kommunens ønske om å utvide normalarbeidsdagen og å fjerne betalt spisepause for kontoransatte, sier Randi Reese.

Oppgjøret har en ramme på om lag fire prosent. Også dette resultatet vil nå bli sendt ut til uravstemning.

26.05.2006
14:28
15.12.2013 23:05