JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

På veien til en enhetlig etat

Verdal er den kommunen i samordningsforsøkene som har kommet lengst i å skape en enhetlig etat. Det sier forsker Geir Møller ved Telemarksforskning.
16.05.2006
12:45
15.12.2013 23:03

– Jeg er positivt overrasket over hvor langt de har kommet i Verdal, sier Møller.Til tross for at Aetat, Trygdeetaten og de økonomiske sosialtjenestene har hatt hver sine resultatmål, har Verdal greid å prioritere langsiktig og tenke strategisk.– Verdal overførte langtidsmottakerne av økonomisk sosialhjelp til rehabiliteringspenger eller uføretrygd. Trygdeetaten har tatt omkostningene med denne gruppa i første omgang, sier Møller.Dermed ble det frigjort ressurser i sosialtjenesten som kunne arbeide med ungdom og andre grupper som det er lettere å få ut i arbeid.– Sosialtjenesten stiller opp for Aetat, og har også vedtaksmyndighet på Aetat sine felt.

Unngå nye sosialklienter

Hensikten med denne arbeidsmetoden er å unngå tilsig av nye langtidsklienter, sier Møller. Men han forteller også at Verdal fortsatt har sine barnesykdommer etter sammenslåingen, slik mange kommuner har.– De har for eksempel ikke greid å bruke opp tiltaksmidlene sine. Men utviklingen er bra. Jeg synes de har kommet langt i å skape en enhetlig kultur, sier han.Andre funn i rapporten viser at ønsket om å bruke generalister i stor skala ikke har slått til.– For fortsatt å bruke eksemplet Verdal: Der jobber de på tvers i mottaket. Men det har for eksempel vist seg umulig å jobbe deltid som generalist. Strikken er tøyd så langt det lar seg gjøre, sier Møller.

Ikke økt bruk av sosialhjelp

Dagsavisen og NRK meldte at forsøkene har vist økte sosialutgifter. Møller avkrefter at det er en tydelig tendens:– Av 17 kommuner har de fleste brukt like mye på økonomisk sosialhjelp eller mindre enn før. Tre-fire kommuner har hatt økte utgifter på denne posten. Dette har trolig sammenheng med at det har tatt tid å få strukturen på plass, sier Møller.

Les hele rapporten: http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00009/Telemarkforskning_rap_9556a.pdf

16.05.2006
12:45
15.12.2013 23:03