JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stor pågang hos helse- og sosialombud

Antallet henvendelser til Oslos helse- og sosialombud økte kraftig i 2005. De fleste sakene gjaldt økonomisk sosialhjelp, men antatt lovstridig saksbehandling ble også påtalt.
10.05.2006
10:34
15.12.2013 23:01

I 2004 mottok helse- og sosialombud Petter Holm og hans stab 2973 henvendelser. I 2005 steg antallet til 3255. Av disse var 897 spørsmål knyttet til temaet økonomisk sosialhjelp. 612 hadde med saksbehandlingen å gjøre, mens postene midlertidig husvære og oppførsel for henholdsvis 85 og 82 henvendelser.Ombudet behandlet flest saker knyttet til sosialtjenesten på Grünerløkka (266), men sosialtjenesten på Frogner (104) og Stovner (99) var også godt representert. I den andre enden av skalaen finner man Klemetsrud (29) og Vestre Aker (38).

Uoppfylte rettigheter

Tallene framgår av Oslo-ombudets årsmelding. Her rapporteres også økt bruk av individuell plan i kommunens helse- og sosialtjenester. Ombudet ser likevel at rettigheten i mange tilfeller ikke blir oppfylt. Dette gjelder særlig for rusmiddelmisbrukere. Etter rusreformen har ansvaret for oppfølging og behandling av denne gruppen blitt delt mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. – Behovet for koordinering av tjenester som en individuell plan skal bidra til er derfor stort, fastslår Petter Holm.

Lovstridig

I årsmeldingen skal helse- og sosialombudet registrere lovbrudd eller svakheter ved de kommunale tjenester eller saksgangen.Av fjorårets oppsummering framgår bare ett tilfelle av antatt lovstridig handling, det gjelder saksbehandlingen ved et av byens sosialmottak. Flere enkeltsaker ble i følge ombudet tatt opp med dette kontoret i 2005, uten at man kunne registrere nevneverdig endring av praksis. Ombudets bekymring ble derfor meldt til bydelsdirektøren, Byrådsavdelingen for velferd- og sosiale tjenester samt Fylkesmannen i Oslo og Akershus.Situasjonen skal nå være under kontroll og i samråd med ombudet vil det i nær framtid bli foretatt en evaluering av kontorets praksis de siste ti månedene.

Tilbyr undervisning

Til Oslo-ombudets bekymringer hører manglende bedring av forvaltningens kompetanse. I årsmeldingen for 2004 oppfordret ombudet Helse- og sosialkomiteen i bystyret om å be byrådet og bydelene om å ha særlig fokus på blant annet følgende område: ”Forvaltningens kompetanse må styrkes, blant annet ved at man sikrer at det alltid foretas konkrete og individuelle vurderinger som bygger på lov og forskrift”. Ombudet påpeker nå at forutsetningene for å kunne øke kompetansen i tjenesten i en del tilfeller ser ut til å svikte. Det er også ombudets erfaring at det er lite midler i bydelene til å benytte på ekstern opplæring. I løpet av inneværende halvår skal ombudet derfor ha gitt bydelene tilbud om gratis undervisning i forvaltningsrett.

10.05.2006
10:34
15.12.2013 23:01