JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO ønsker tiltaksplan i omsorgen for utviklingshemmede

For å sikre kvalitet og godhet i tjenestene overfor mennesker med psykisk utviklinghemning kreves det en egen tiltaksplan med systematisk utbygging av tjenestene.
21.03.2006
15:15
15.12.2013 22:50

Det skriver FO i et åpent brev til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Det er Helsetilsynets tilsyn for 2005, hvor det avdekkes mangelfull oversikt over og kontroll med bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede som har fått FO til å reagere.FO er bekymret, og mener et nødvendig tiltak er at det sikres kvalifisert bemanning.”Løftene i ansvarsreformen fra 1991 for mennesker med psykisk utviklingshemning må innfris, når det gjelder retten til arbeid, en meningsfull fritid og sosial inkludering i samfunnet,” skriver FO i brevet.Videre heter det at Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere gjerne vil bidra med sin kompetanse og erfaring for å sikre kvaliteten og godheten i tjenestene. FO ser behovet for en systematisk satsing fra departementet side for å sikre både tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelig antall helse- og sosialarbeider nær brukeren.”Lov om sosiale tjenester hjemler bruk av tvang og makt overfor enkelte mennesker med psykisk utviklingshemning for å hindre at de utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade. Tvang og makt kan bare brukes når det er faglig og etisk forsvarlig. Det er strenge krav til vurdering og saksbehanlding av vedtak. Slik må det værer. Mange mennesker med psykisk utviklingshemning er ikke i stand til å ivareta sine rettigheter, og det må være strenge retningslinjer for å sikre en human behandling,” skriver FO. Nå melder flere av FOs medlemmer om at deres arbeidssituasjon er slik at det ikke er tid og rom for å bistå personer med utviklingshemning godt nok. Det blir også for lite tid til opplæring av ansatte som ikke har tilstrekkelig faglig kompetanse.Helsetilsynet har funnet svikt i 21 av 53 undersøkte kommuner når det gjelder tjenestetilbudet til utviklingshemmede. Noen brukere har ikke fått endret vedtakene siden de ble utskrevet fra HVPU-reformen tidlig i 1990-årene.FO utfordrer helseminister Brustad til å ta et tak for mennesker med psykisk utviklingshemning. Også arbeids- og integreringsminister Bjarne Håkon Hansen har en jobb å gjøre for å gi utviklingshemmede muligheter til å bidra i arbeidslivet eller i annen aktivitet, påpeker FO.

21.03.2006
15:15
15.12.2013 22:50