JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO-innspill til 2007-budsjettet

Embla-Fontene: – Den rød-grønne regjeringen må styrke tjenestene for folk som har sosiale problemer, sier forbundsleder Randi Reese. Nå har FO bedt regjeringen ta grep om dette i statsbudsjettet 2007.
16.03.2006
08:56
15.12.2013 22:49

Reese mener helse- og sosialfeltet har vært neglisjert gjennom mange år.– Det gjelder både barnevern, psykiatrien, rusomsorgen og sosialkontortjenestene. Nå gjelder det å sørge for en skikkelig rekruttering av ansatte, samtidig som man sikrer kvaliteten på tjenestene. I den forbindelse kommer lønnsspørsmålet inn, sier Reese. Forbundslederen har store forventninger til regjeringen etter å ha lest Soria-Moria-erklæringen. – Jeg liker spesielt vektleggingen av godheten og verdigheten i tjenestene til de som er avhengige av velferdsstaten. Nå må de fine ordene nedfelles i statsbudsjettet, sier FO-lederen.

Innfri løfter

I notatet fremhever FO spesielt at det må innføres nasjonale normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold tilsvarende SIFOs satser. I tillegg må de skjønnsmessige ytelsene beholdes som et tillegg når det er nødvendig. FO ønsker også at minstenivået for trygdeytelsene heves.I tillegg skriver Fellesorganisasjonen at man må ha en opptrapping av antall sosialfaglig tilsatte i sosialtjenesten. Man ønsker videre at det settes av midler til prosjektet med høgskole og universitetssosialkontor, samt midler til å følge opp NAV-reformen. – I dag er det store variasjoner i de økonomiske ytelsene kommunene imellom. Vi må få nasjonale standardiserte ytelser, sier Reese.FO er også opptatt av at forutsigbarheten i tjenestene for barn med funksjonshemninger sikres.Hun sier videre at løftene i ansvarsreformen fra 1991 for mennesker med psykisk utviklingshemming må innfris.– Det må opprettes øremerkede stillinger for vernepleiere i kommunene for å følge opp og legge til rette for deltakelse i arbeidslivet og samfunnslivet for mennesker med psykisk utviklingshemming, sier Reese.

Sosialfaglige stillinger

Forbundet foreslår også at det opprettes én til to sosialfaglige stillinger ved alle fengslene til å bistå innsatte både ved start og avslutting av soning, samt å sikre at friomsorgen får bemanningsøking tilsvarende veksten i oppgavene.Også innen rusfeltet trengs det i følge FO øremerkede midler til sosialfaglige stillinger som kan gi praktisk bistand og opplæring. Samt midler til å utvikle lavterskeltilbud.– Kommunene må selv bygge opp sine tilbud og i mindre grad kjøpe tjenester hos private organisasjoner, sier forbundslederen. Hun ønsker i tillegg en fire-årig opptrappingsplan for barnevernet. – Opprett 800 sosialfaglige stillinger i det kommunale barnevernet over to år. Det kommunale barnevernet må styrkes ved at øremerkede midler tildeles tiltak og stillinger, sier hun.FO er bekymret over at antallet studieplasser for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere ble redusert med 210 plasser i 2006.– Rekruttering av nødvendig sosialfaglig personell i velferdstjenestene forutsetter vekst i antall studieplasser, derfor må antallet studieplasser økes med 210 plasser i 2007, sier FO-lederen.

FRA ORD TIL PENGER: – Nå må de fine ordene i Soria-Moria-erklæringen nedfelles i statsbudsjettet, sier forbundsleder Randi Reese.

16.03.2006
08:56
15.12.2013 22:49