JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Møte i barnas tegn

FO-ledelsen fortsetter sine møter med de rød–grønne ministrene. I møtet med Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellom stod først og fremst barnevernet på dagsorden.
07.02.2006
15:24
15.12.2013 22:39

FO ledelsen mener det er et misforhold mellom det økende antallet barn og unge som tar imot tiltak fra barnevernet og antall ansatte. Derfor anbefalte de at antallet studieplasser for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere økes.– Man trenger å styrke tjenesten med 800 sosialfaglige stillinger. Det kommunale barnevernet må styrkes ved at tilstrekkelig øremerkede midler tildeles og at det lovfestes en sosialfaglig minstebemanningsnorm. Det må også stilles krav til kompetanse for barneverntjenesten, heter det i en pressemelding fra FO.FO mener målet om å styrke barnevernet, som var bakgrunnen for å etablere BUF-etat, ikke er nådd. Blant annet er det lagt opp til store budsjettreduksjoner og nedskjæringer i 2006, noe som går ut over institusjoner og team. –Gode fagmiljøer brytes ned, og barn og ungdom får mindre egnede tilbud om bistand. Disse utfordringene kan bare avhjelpes med at tilstrekkelige midler bevilges, hevdet FO overfor barne- og likestillingsministeren.

Autorisasjon

FO mener også at barnevernet må ha en plikt til å følge opp barn i fengsel tatt opp.I tillegg ble behovet for nasjonale tiltak for det kommunale barnevernet. – Sosialfaglig personell i barnevernet må sikres veiledning og tid til refleksjon. Det må også gis en uttelling for relevant kompetanse også ut over bachelornivå. Det må videre opprettes stillinger (og stillingskoder) som etterspør kompetanse ut over bachelornivå hos sosialfaglige personer, fremholder FO-ledelsen. De uttrykte også bekymring for barn som vokser opp i fattige familier. – Sosialhjelpen må minst ligge på et forskningsbasert nivå for nøkternt livsopphold.FO ønsker også at forebyggende barne– og ungdomsarbeid skal lovfestes. Også denne gangen tok lederteamet opp nødvendigheten av at barnevernpedagoger og sosionomer skal få autorisasjon.– Det etableres et statusskille mellom pasienter i helsetjenesten og brukerne av barneverntjenesten, begrunnes dette kravet med.

07.02.2006
15:24
15.12.2013 22:39