Tar ansvar for sine

Lørenskog kommune fikk i sin tid kritikk for å la rusmisbrukerne fra kommunen gå til grunne på Oslos hospitser. Nå gir kommunen omfattende hjelp slik at rusmisbrukerne kan bo i egen kommune.
24.01.2006
15:09
15.12.2013 22:37

Det siste tiltaket er et splitter nytt bosenter, Vallerud Bosenter med åtte leiligheter. Her får beboerne tilbud om botrening i opp til ett år, med mulighet for forlengelse. Målet er å følge dem over i egen bolig. Boligtiltaket fortsetter å følge dem opp etter at de flytter fra Vallerud så lenge det er behov for assistanse. Botreningen fortsetter i den kommunale boligen, og etter hvert får de anledning til å kjøpe den. Når nestemann skal ha leilighet, kjøper kommunen en annen leilighet og leier ut, slik at folk ikke skal behøve å flytte for å frigjøre en leilighet. Det er Utekontakten i Lørenskog som har ansvaret for det boligsosiale arbeidet med rusmisbrukerne i kommunen. – En del av klientene har psykiske lidelser og behov for mer hjelp på lengre sikt. Vi er nå begynt å jobbe med planlegging på det området, sier ruskonsulent og sosionom Unni Hansen-Dahl.

Maks tre på hospits

– Nå brukes hospitsene i Oslo sjeldent, og vi har satt som mål at det kan være maksimum tre på hospits i Oslo til enhver tid, sier hun. Til sammenligning har Lørenskog hele 32 metadonbrukere, noe som forteller om et stort behov for hjelp. Hospits i Oslo er nødløsningen når noen plutselig står der, for eksempel etter å ha sonet ferdig en dom. Og Lørenskog bruker bare godkjente hospitser. Det hele startet med ”hospitsprosjektet”, hvor miljøarbeidere fra Lørenskog oppsporet ”sine” rusmisbrukere på hospitsene i Oslo og tok dem med til middag hos Utekontakten i Lørenskog hver torsdag. Det skapte den nødvendige kontakten, og nå er ringen sluttet. De som trenger hjelp til å bo, kan komme hjem.

24.01.2006
15:09
15.12.2013 22:37