Brukermedvirkning

Elisabeth Willumsen (red):Brukernes medvirkning. Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene.Universitetsforlaget 2005
06.12.2005
12:31
15.12.2013 22:30

Offentlige dokumenter krever at helse- og sosialarbeidere skal legge prinsipper om brukemedvirkning til grunn for sitt arbeid. Men hva er egentlig brukermedvirkning, og er brukermedvirkning mulig? Denne boka er satt sammen av ulike artikler med fokus på brukermedvirkning. Kristin Humerfeldt understreker i sin artikkel at begrepene brukermedvirkning og brukerperspektiv benyttes med lavt presisjonsnivå. Mange vil nok si at dette er en opplagt verdi i sosialt arbeid, knyttet til godt faglig arbeid. Men boka viser at det er behov for å drøfte hva begrepene inneholder. Hva er kriteriene for legitime og gode beslutninger? Spørsmålet besvares ved å vise eksempler fra praksis, blant annet rusfeltet og barnevernet. Tre av de seks forfatterne er sosionomer, en er jurist og to er cand. polit.

Mia

06.12.2005
12:31
15.12.2013 22:30