Guru Bronfenbrenner

Urie Bronfenbrenner er død, 88 år gammel. Den russiskfødte psykologen ble guru for en hel generasjon barnevernpedagoger, førskolelærere og psykologer.
29.11.2005
15:44
15.12.2013 22:29

Her i Norge stiftet mange bekjentskap med ham gjennom boka Barn i to verdener fra 1972, som beskrev barneoppdragelse i USA og daværende Sovjetunionen.I en nekrolog i neste nummer av Embla beskriver barnevernpedagog Jan Storø sitt møte med Bronfenbrenner og hans utviklingsøkologiske tenking.Det er fra ham vi har fått setningen: ”Somebody has got to be crazy about that kid.” Seinere utvidet han den: ”Every human being needs someone to be crazy about them”. I sine siste år var Bronfenbrenner relativt pessimistisk når det gjaldt barns oppvekstvilkår i USA. Han ønsket seg en forskning som fokuserte mer på ressurser rundt barna, og ønsket seg vitenskapsbaserte løsninger på problemene.

29.11.2005
15:44
15.12.2013 22:29