JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Provoserende budsjettforslag

I det nye forslaget til statsbudsjett er det foreslått å redusere antallet plasser for både vernepleier-, sosionom- og barnevernpedagogutdanningene. – En skjendig sak, sier FO-leder Randi Reese.

I budsjettet foreslår Bondevikregjeringen å kutte studieplassene for vernepleiere med 85, og henholdsvis 72 og 53 for sosionom- og barnevernpedagogutdanningene. Nå skriver FO brev til den nye regjeringen. – Forslaget om å redusere antallet vernepleierplasser er et slag i ansiktet på oss i FO som sloss for å redusere bruk av tvang og makt i omsorgen for utviklingshemmede nettopp ved å bruke høyt kvalifisert personell i denne tjenesten Gjennom sommeren og høsten har vi vært ute i mediene med fokus på utviklingshemmedes situasjon. Vi mener at vi har fått gehør for at brukerne skal ha faglig kompetent personale rundt seg, oppsummerer Randi Reese, som er indignert over at Bondevik-regjeringen har foreslått å kutte ned studieplassene. Det er uhørt at utdanningene skal svekkes mens kommunene søker om dispensasjon fra kravene om kompetanse for å ansette ufaglært arbeidskraft.

Lovbrudd

Utdanningskapasiteten må ikke svekkes, mener FO, som også har tall for hvordan det ser ut i barnevernet i landet. – Fylkesmennene oppsummerte i vår at 37 kommuner bryter barnevernloven ved ikke å overholde frister og undersøke saker. Vi vet også at hver tredje barnevernsarbeider jobber alene rundt i små kommuner. Dette er en uholdbar situasjon når vi vet at det er en økning i barnevernssaker landet rundt. Alle de tre faggruppene i FO jobber i barnevernet, og vi vet at behovet for styrking av tjenesten er stort, understreker Reese.– Det er svære utfordringer i pleie- og omsorgstjenestene også. Den nye regjeringen har gitt signaler om at det skal skje en satsing og FO er opptatt av at pasientene ikke bare trenger pleie, men at det også er fokus på dagliglivet til folk. Pasientene må få bistand til å opprettholde og utvikle kontakt med venner og familie, bistand til fritidsaktiviteter, eventuelt hjelp til bolig med videre. Dette tilsier at alle de tre FO-gruppene bør komme inn i pleie og omsorgssektoren.

Mektig provosert

I et brev til Den rødgrønne regjeringen peker FO på det overnevnte og blant annet også på Rusomsorgen i kommunene. Tjenestene i rusfeltet blir karakterisert som dårlige av Helsetilsynet som har undersøkt forholdene. – Vi har mye å ta fatt i også i forbindelse med fattigdomsbekjempelsen der FOs faggrupper står sentralt i arbeidet, sier Randi Reese, som er mektig provosert av Bondevikregjeringens budsjettforslag, men håper at Stoltenbergregjeringen ordner opp.