JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

40 millioner til rustiltak

Sosial- og helsedirektoratet ønsker å styrke den kommunale sosialtjenesten og samarbeidet med frivillige organisasjoner om tjenester til rusmiddelmisbrukere.
01.07.2005
12:40
15.12.2013 21:05

- Styrkingen er en del av regjeringens oppfølging av handlingsplanen mot rusmiddelproblemer og må ses i sammenheng med Tiltaksplanen mot fattigdom og Opptrappingsplanen for psykisk helse, sier avdelingsdirektør Øystein Olsen i avdeling for kommunale velferdstjenester i en pressemelding.Da søknadsfristen gikk ut 15. mai i år hadde direktoratet mottatt 178 søknader med samlet søkersum på 130 millioner kroner. Sosial- og helsedirektoratet har bestemt å gi tilskudd til 25 tiltak hvor kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner og tilskudd til 73 tiltak i kommunal regi. I alt er det innvilget støtte til 98 søkere med en ramme på 36,5 millioner kroner. Selve utvelgelsen har skjedd med bistand med fylkesmennene.

Oppfølging og støttetjenester

I vurderingen har direktoratet lagt vekt på behovet for stimuleringstilskudd i mindre kommuner og bydeler for å styrke og utvikle tjenestene til rusmiddelbrukere. Prioriteringen har vært å løfte kommunenes mulighet for å styrke tiltaksapparatet, og da spesielt oppfølgingstiltak og støttetjenester. Det er ikke tildelt midler til primærforebygging.Det er for eksempel valgt ut to nasjonale pilotprosjekter fordelt på et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Moss, Rygge, Råde og Våler kommune om ACT-acessiv community treatment. Det er et forsøk med å etablere et felles team for oppsøkende tjenester i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det andre pilotprosjektet som får støtte er Levanger og Verdal kommune. Gjennom Innherred samkommune har de startet et lokalt helhetlig rehabiliteringstiltak for rusmiddelbruker. Forsøket vil ha som mål å bygge en kjede av tiltak fra lavterskel helsetiltak til aktivisering og oppfølging av rusmiddelmisbrukere.

01.07.2005
12:40
15.12.2013 21:05