Universitetssosialkontor

Det planlegges utprøving av nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning og praksis i sosialtjenesten gjennom forsøk med undervisnings-/universitetssosialkontor.
16.06.2005
13:59
15.12.2013 21:04

Dette har vært en viktig kampsak for FO, og leder Randi Reese er svært glad over å få gjennomslag for denne saken. – Et universitetssosialkontor skal samle topp kompetanse. Finland og Sverige har allerede gode erfaringer på dette området, sier hun.

Avgjørelsen om å starte forsøk kom i forbindelse med stortingsbehandlingen av den nye arbeids- og velferdsordningen (NAV). Ifølge Helse- og sosialdirektoratets nettside www.tiltak.no foreslår regjeringen å bevilge 100 millioner kroner på forskjellige tiltak mot fattigdom. Forsøkene med universitetssosialkontor er et av disse tiltakene.

Reese påpeker imidlertid at Stortinget lot sjansen gå fra seg til virkelig å gjøre en innsats for å sikre de svakeste, ved å ikke vedta nasjonale normer for sosialhjelp.- Skuffende av Stortinget, sier hun.

16.06.2005
13:59
15.12.2013 21:04