Alternativ til fengsel

Regjeringen vil endre straffeloven og gi kriminelle rusmisbrukere et alternativ til fengsel.
20.05.2005
15:36
15.12.2013 21:02

-- At den domfelte får kontroll med sin rusbruk er viktig for å forebygge ny kriminalitet og nye ofre, heter det i en pressemelding fra Justisdepartementet.Et særskilt program for rusmisbrukere som har begått narkotikarelatert kriminalitet, Narkotikaprogrammet med domstolskontroll (ND), skal prøves ut i to bykommuner fra høsten 2005. Målet er å forebedre hjelpe- og behandlingstilbudet til tungt belastede rusmisbrukere, og å forebygge ny kriminalitet. Programmet er et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg og et ledd i en strafferettslig reaksjon.

Retten skal kunne fastsette at domfelte må gjennomføre programmet for å utsette soning i fengsel. Programmet skal inneholde behandlingsopplegg, skole- og arbeidstiltak, oppfølging for dem som har et boligproblem, fritidsopplegg og andre tiltak som er viktige for den enkeltes rehabilitering og integrering i samfunnet.Ideen til programmet kommer fra Drug Courts i USA, og er seinere innført og videreutviklet i Irland og Skottland.Prosjektet skal evalueres før departementet eventuelt foreslår å gjøre ordningen permanent.

20.05.2005
15:36
15.12.2013 21:02