Et menneskelig problem

Prostitusjon er ikke et juridisk problem, det er et menneskelig problem. Ikke overlat dette til juristene ved å kriminalisere det. FOs Ingri–Hanne Brænne foreslo andre og bedre løsninger på LO-Kongressen.
11.05.2005
09:59
15.12.2013 21:02

-- Jo mer komplekse problemene er, jo enklere løsninger forsøker man å få til. Det er et paradoks, mente Ingri-Hanne Brænne, og holdt en kort, men inntrengende appell om at prostitusjon ikke er noe man kan overlate til jussen. LO-sekretariatet har foreslått å formulere som siste punkt i Likestillingsprogrammet at man skal ”bekjempe prostitusjon gjennom bl. a. å vurdere forbud mot kjøp av seksuelle tjenester”.

-- Dette er et sammensatt sosialt problem. Jeg skulle ønske LO-fellesskapet kunne bruke energien på en mye bedre måte enn å gjøre livet enda vanskeligere for dem som sliter med nok problemer fra før. Hun foreslo å stryke punktet og erstatte det med en ordlyd om å bekjempe prostitusjon ved å forebygge, arbeide for skadereduserende tiltak og gi hjelpetilbud til dem det gjelder.Forslaget vil bli behandlet sammen med en rekke andre i redaksjonskomitéen som vurderer hele handlingsprogrammet.

11.05.2005
09:59
15.12.2013 21:02