JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dyrere barnevernere

Barneminister Inga Marte Thorkildsen lover 12.5 millioner mer fra neste år for å gi barnevernpedagogene en bedre utdanning. FO jubler.
05.09.2013
14:45
16.12.2013 23:44

mia.paulsen@lomedia.no

Thorkildsen vil at barnevernpedagogene skal få mer gruppebasert opplæring, trening og praksis. De skal få øve seg på å bli gode til å snakke med barn.

– Barnet er hovedpersonen, de skal høres og medvirke i egen sak. Da må man ha kompetanse på det, sier hun i en kommentar til budsjettlekkasjen.

Barnevernet trenger også mer kompetanse på det flerkulturelle Norge. Omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep er dessuten tabubelagte områder som barnevernets ansatte trenger å lære mer om, mener Thorkildsen.

Høyere kategori

– Dette er jeg veldig glad for. Pengene skal brukes til å oppgradere barnevernpedagogutdanningen fra kategori F til kategori E. Det vil koste mer etter hvert, sier Inga Marte Thorkildsen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) tar kostnadene i 2014, men Kunnskapsdepartementet overtar ansvaret fra 2015. Inga Marte Thorkildsen anslår at kostnadene vil ligge på 100 millioner i 2017.

Glad FO-leder

FO-leder Mimmi Kvisvik gleder seg over det hun ser på som en halv seier. Halv fordi det ikke skjer noe med sosionomutdanningen i første omgang.

– Det er fantastisk at BLD har gjort dette. Det er et veldig tydelig signal fra fagdepartementet til Kunnskapsdepartementet. Dette bekrefter at man skjønner hvor viktig det er å følge opp vedtatte prinsipper med praktisk handling, sier hun fornøyd.

Leder for barnevernpedagogene i FO, Ellen Galaasen, er også fornøyd.

– Dette har vi jobba for i mange år. Det er fantastisk at BLD på denne måten anerkjenner sammenhengen mellom ressurser i utdanningen og resultater i felten. Dette er sårt tiltrengte ressurser som jeg vet utdanningene vil bruke godt for fremtidens barnevernpedagoger, sier hun.

Ønsker oppgradering for alle

FO ønsker at både barnevernpedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene skal være i kategori D med mer penger for hver student og mer bruk av grupper, bedre praksisoppfølging og ferdighetstrening.

– En profesjonsutdanning omfatter både boklig lærdom, ferdighetstrening og praksis. Kvaliteten avhenger av tett oppfølging av studentene. Reine forelesninger i store saler er billigere, sier Mimmi Kvisvik. Hun ser på dagens halve seier som en inspirasjon til videre innsats på området.

– Nå oppfordrer vi Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til å gjøre tilsvarende, sier hun.

Oppfølging av utredninger

Oppgraderingen er en oppfølging av flere utvalg som har jobbet med barnevern, blant annet Befring utvalget, som så på utdanning til barnevernet, og Raundalen-utvalget, som konkluderte at barns tilknytning må legges mer vekt på i barnevernsaker.

Ifølge Befringutvalget utgjør barnevernpedagogene 47 prosent av de ansatte i barnevernet, mens 33 prosent av de ansatte er sosionomer.

Vil ha med sosionomene

– Vi har også høyere ambisjoner på vegne av sosionomene. Jobben er ikke ferdig. Men dette var det vi fikk til nå. Dette koster jo penger, understreker barneministeren.

Departementet mener at satsingen på barnevernpedagogutdanningen er det mest treffsikre tiltaket nå.

Kompetansepott

Totalt bevilger de rødgrønne en kompetansepott på 28 millioner for neste år. 9.5 millioner skal gå til å styrke barnevernets kompetanse i å håndtere undersøkelsessaker.

– Barnevernet trenger å læres opp til å gjøre gode undersøkelser, blant annet ved å se på trygg tilknytning. De må kunne ta i bruk forskning om hvordan man hjelper utrygge og desorganiserte barn i deres utvikling, sier Thorkildsen.

Tror på bedre barnevern

FOs Ellen Galaasen mener dette vil bidra til bedre barnevern. Etter mange år hvor det biologiske prinsipp var sentralt må barnevernet nå gjennomgå vurderingskriteriene sine.

– Vi skal vurdere barnets beste, og barnet skal medvirke. Vi skal se på samspill og tilknytning. Barnevernet trenger å utvikle vurderings- og beslutningsarbeidet, sier hun.

Mimmi Kvisvik ser på pengene som veldig tydelig og konkret oppfølging av de to nevnte utredningene.

– Dette er forbilledlig, og målretter den politiske innsatsen på en god måte, sier hun.

5 millioner går til styrket veiledning til første års ansatte i barnevernsinstitusjoner. Departementet vil også sette av penger til utdanning av ledere i barneverninstitusjoner.

Både stillinger og opplæring

FO-leder Kvisvik er svært fornøyd med at departementets oppfølging også omfatter 150 nye stillinger, en videreføring av det såkalte barnevernløftet. Det medfører 100 millioner øremerkede kroner til barnevernet.

– Departementet satser systematisk både på kompetanse og stillinger. Opptrappingen hittil har medført 850 nye stillinger, og departementet har sagt at opptrappingen må fortsette. Det tar tid å styrke feltet slik at de får bedre tid til hvert barn og gode og robuste fagmiljøer, sier Kvisvik.

05.09.2013
14:45
16.12.2013 23:44