JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Thorkildsen sender helsesøstrene hjem

Vold mot spebarn kan skade dem for livet. Nå vil barneminister Inga Marte Thorkildsen ha tettere oppfølging av barn allerede i mors liv.
22.08.2013
10:36
16.12.2013 23:34

mia.paulsen@lomedia.no

Trente helsesøstre skal komme på hjemmebesøk allerede under svangerskapet og opptil de to første leveåra for å sikre trygge forhold for barnet. Modellen kommer fra Storbritannia og heter Nurse Family Partnership Program.

– Utgangspunktet er å bygge opp respekt og kjærlighet til barnet, og å gi den gravide kvinnen tro på at hun kan bli en god mor. Jeg håper på å få prøvd ut denne modellen, sier barneministeren til Fontene.

Bredt samarbeid

Inga Marte Thorkildsen var i går møteleder for en stor konferanse om vold og overgrep mot barn. Hele fire departementer var medarrangører. I tillegg til sitt eget barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement (BLD) hadde Thorkildsen fått med seg Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som arrangører.

De kjente psykologene Kari Killèn og Magne Raundalen understreket begge de store konsekvensene tidlige overgrep og vold har for barns utvikling. Ikke minst den psykiske volden, som skaper usynlige sår.

Tilknytning i barnehagen

Killèn understreket barnehagenes ansvar for å skape trygg tilknytning for alle barn. Hvert barn må vite hvem som tar vare på dem. Og relasjonsarbeid er igjen blitt et viktig stikkord.

– Tilknytningsforståelse må bli alle foreldres eie. Det er enkelt å formidle. For eksempel kan vi jobbe med det gjennom å stimulere foreldres nysgjerrighet på barnet, sa Killèn.

Både leger og andre fagfolk må trenes i å tørre å se det nesten ingen har fantasi til å begripe. De voksne overidentifiserer seg med foreldrene og bagatelliserer barnas lidelser, sa Killèn

Magne Raundalen sa at ny kunnskap viser at vold og overgrep mot barn ikke kan tas alvorlig nok.

Det første året er farligst

– Ikke noe er mer biologisk enn erfaring, sa Magne Raundalen. Han fortalte at det første året i barns liv er det farligste. Det er da de er mest utsatt for vold og flest blir drept.

Tidlige traumer fører til skader i hippocampus i hjernen. Det kan få varige konsekvenser for barnets kognitive utvikling. Ved grov forsømmelse kan viktige funksjoner være varig tapt allerede ved sju måneders alder. Fysisk avstraffelse og fryktregimer i barndommen kan senke barns IQ med opptil 12 prosent, fortalte Raundalen.

Han vil ha et «barnehjernevern», og støttet barneministerens ønske om bedre beskyttelse av ufødte barn.

Raundalen ønsket dessuten at myndighetene skal sørge for at fagfolk tar i bruk nye metoder for å reparere hjerneskader som er oppstått på grunn av tidlig vold og overgrep. Det har nemlig vist seg at blant annet musikk, massasje og lek kan aktivert ødelagte deler av hjernen. Han vil ha en opptrappingsplan.

Felles kunnskap inn i utdanningene

– Vi jobber for å få et felles kunnskapsgrunnlag for tidlig innsats. Helsedirektoratet, Bufdir og Utdanningsdirektoratet er gått sammen for å gjøre trygg tilknytning til en del av utdanningen til de som jobber med de minste, sier barneminister Thorkildsen.

Hun er svært fornøyd med å ha med seg tre andre departementer som arrangører av konferansen.

– Det har ikke vært vanskelig å få dem med. Noe er i ferd med å skje, og flere ser hvilken avgjørende rolle de selv spiller for barns oppvekst, sier hun.

Inga Marte Thorkildsen synes ikke det går an å bare oppfordre førstelinjen til samarbeid.

– Vi må vise at vi på toppen av systemet også evner å samarbeide, sier hun.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen minnet om at nesten alle barn nå går i barnehage. Men bare 50 prosent av de ansatte har en barnefaglig relevant utdanning. Derfor har departementet hennes laget en veileder som skal hjelpe de ansatte å se når noe ikke stemmer.

Barnehus 9 og 10 på vei

Politiet har nå fått en langt mer offensiv rolle år det gjelder vold i familier, og antallet anmeldelser er sterkt økende, fortalte statssekretær Pål Martin Sand fra Justis- og beredskapsdepartementet. Utbyggingen av barnehus de siste åra er en viktig brikke i den økte samhandlingen for å forebygge og avdekke vold mot barn. I år kommer barnehus nr 9 og 10 (Bodø og Sandefjord).

Barneminister Thorkildsen var selv en pådriver for barnehusene sammen med daværende justisminister Knut Storberget. Nå ser hun at det er behov for fortsatt trykk i saken. Enkelte av barnehusene, blant annet Oslo, har hatt lange ventetider. Etter systematisk jobbing er den redusert fra 90 til 20 dager, men også det er for lenge å vente, synes Inga Marte Thorkildsen. I andre deler av landet har dommerne vært negative til å bruke barnehusene.

Vil ha mer politiressurser

– Vi lager en ny strategi om vold og seksuelle overgrep mot barn, og der vil også barnehusene bli berørt, forteller barneministeren. Hun håper å få Politidirektoratet mer på banen med nok ressurser til at etterforskere kan foreta avhør.

– Ikke bare dommere, men også politi kan foreta avhør. Vi ønsker også å endre lovverket slik at det blir mer enhetlig praksis over hele landet, understreker hun.

Dessuten vil hun at helsesektoren følger Barneombudets anbefaling om at alle barn blir undersøkt av lege på barnehusene.

22.08.2013
10:36
16.12.2013 23:34